033 - 253 94 39

Nieuws


 • Nieuwe bestemmingen NDSM Kraan en Tramremise bereikt (4 april 2014)

  Vrijdag 4 april zijn in Amsterdam de officiële openingen verricht van twee herbestemmingsprojecten. Na drie jaar van voorbereiding opent Faralda NDSM Kraanhotel Amsterdam haar ‘deuren’. Ook de eerste fase van De Hallen Amsterdam wordt officieel geopend. Twee monumenten die een nieuwe bestemming hebben bereikt.
  Lees verder

 • € 6 miljoen voor monumenteigenaren in Gelderland (30 januari 2014)

  Monumenteigenaren in de provincie Gelderland krijgen financiële steun voor restauratiewerkzaamheden, herbestemming en/of energiebesparende maatregelen. Dit is vandaag officieel bekend gemaakt in het Huis der Provincie te Arnhem. De provincie heeft hiervoor € 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in het Gelders Monumentenfonds bij het Nationaal Restauratiefonds.
  Lees verder

 • Diepste punt opgraving Domplein Schatkamer II bereikt (12 december 2013)

  Het diepste punt van de opgraving van Schatkamer II onder het Domplein in Utrecht is bereikt. Daarbij werd nog een bijzondere ontdekking gedaan. Een stuk van een Romeinse weg werd tijdens de opgraving zichtbaar. Een unieke vondst voor Nederland. Het zijn restanten van een weg die dwars door een Romeins fort liep. Dat stond op de plek waar nu het Domplein ligt.
  Lees verder

 • Nieuwe voorbeelden met mooie restauraties beschikbaar (5 december 2013)

  Een monument restaureren is een hele klus. Er komt veel bij kijken, maar het resultaat is er vaak naar. Nationaal Restauratiefonds zet zich graag in voor de restauratie en behoud van prachtige monumenten in Nederland.
  Lees verder

 • Monumentaal wonen (29 november 2013)

  Wilt u meer weten over de rechten en plichten die komen kijken bij de aankoop of bezit van een (rijks)monument?
  Lees verder

 • Sluiting financiële systeem (25 november 2013)

  Bent u een klant van het Restauratiefonds, houdt u dan rekening met het volgende: In verband met de jaarwisseling sluiten wij ons financiële systeem tussen 31 december 2013 en 13 januari 2014. Dit heeft als gevolg dat wij in deze periode geen declaraties aan u uit kunnen betalen.
  Lees verder

 • Samen de schouders er onder: de bijeenkomst van het Restauratiefonds (29 oktober 2013)

  Initiatiefnemers hebben een lange adem nodig om vergunningen, exploitatieplannen en financieringen van herbestemmingsopgaven rond te krijgen. De oplossing? Samen de schouders er onder.
  Lees verder

 • Restauratiefonds is SEPA-proof (10 oktober 2013)

  Sinds deze week werkt het Restauratiefonds volledig volgens de SEPA richtlijnen. Dit zijn de nieuwe Europese regels voor het betalingsverkeer die vanaf 1 februari 2014 in Europa overal ingevoerd moeten zijn.
  Lees verder

 • Utrechts Restauratiefonds draagt bij aan energiebesparing in monumenten (8 oktober 2013)

  Op 1 oktober is door de gemeente Utrecht en Nationaal Restauratiefonds de overeenkomst ondertekend voor de uitbereiding van het Utrechts Restauratiefonds. Uit dit fonds kunnen eigenaren van Utrechtse monumenten een laagrentende lening aanvragen voor het instandhouden van hun pand. Utrecht is de eerste gemeente die ook maatregelen ten behoeve van energiebesparing in monumenten met een laagrentende lening uit dit fonds stimuleert.
  Lees verder

 • Spa Gouda ontvangt Restauratiefonds-compliment (1 oktober 2013)

  Op 1 oktober is het Restauratiefonds-compliment uitgereikt aan Spa Gouda, een gerestaureerd badhuis in Gouda (Zuid-Holland). Deze jaarlijks terugkerende prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de monumentenzorg. De prijs is persoonlijk uitgereikt door Boele Staal, voorzitter van Nationaal Restauratiefonds.
  Lees verder

 • Herbestemmen = samen lef tonen (24 september 2013)

  Herbestemmen: samen doen. Dat was het thema van een bijeenkomst die georganiseerd werd door de minister van OCW Jet Bussemaker om prof. mr. Pieter van Vollenhoven te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Nationaal Restauratiefonds. Een zaal vol mensen die herbestemmen een warm hart toedragen: eigenaren, bankiers, aannemers en architecten. Zij kwamen allemaal naar de bijeenkomst in Waanders in de Broerenkerk in Zwolle, een inspirerend voorbeeld van een geslaagde herbestemming. De Broerenkerk is nu namelijk een cultureel centrum met boeken, design, kunst, lekker eten, concerten en theater.
  Lees verder

 • Aanleveren van saldi- en rentegegevens (19 september 2013)

  Als er belangrijke gegevens ontbreken in onze administratie, kunt u deze week een brief verwachten van het Restauratiefonds. Wij schrijven een deel van onze klanten aan om de gegevens in onze administratie compleet te maken.
  Lees verder

 • Verrassingsbezoek Pieter van Vollenhoven aan Koog aan de Zaan (18 september 2013)

  Tijdens zijn voorzitterschap van het Restauratiefonds bracht prof. mr. Pieter van Vollenhoven jaarlijks een verrassingsbezoek aan een bijzondere gemeente in het kader van Open Monumentendag. Ook als oud-voorzitter houdt hij deze goede gewoonte in ere en bracht hij zaterdag 14 september, samen met de directeur van het Restauratiefonds de heer Pieter Siebinga, een bezoek aan Koog aan de Zaan. Samen met de initiatiefrijke Frans Wytema bezochten zij meerdere Zaanse Huisjes. De heer Wytema zet zich al jarenlang in voor het behoud van de Zaanse houtbouw.
  Lees verder

 • Klokgelui opent Open Monumentendag 2013 (12 september 2013)

  Met luid klokgelui heeft de minister van OCW, Jet Bussemaker, op 12 september in de Utrechtse Domkerk Open Monumentendag 2013 geopend. Het thema van de Open Monumentendag, Macht & Pracht, werd met het luiden van de klokken van de Utrechtse Domtoren passend en met kracht over Utrecht verspreid. De feestelijke opening voor genodigden stond in het teken van Macht & Pracht en de Vrede van Utrecht. De minister onderstreepte in haar toespraak het belang van de maatschappelijke waarde van erfgoed en het levend houden van monumenten. Vanuit de verhalen uit het verleden kunnen we onze gemeenschappelijke geschiedenis ontdekken en onze toekomst vormgeven. Een belangrijke sleutel daarvoor is de Open Monumentendag, de dag waarop iedereen kennis kan maken met monumenten en hun verhalen, die normaal voor publiek gesloten zijn.
  Lees verder

 • Markante Monumenten: donderdag (12 september 2013)

  In de laatste aflevering reist Markante Monumenten af naar West-Nederland waar de karakteristieke Zaanstreek wordt bezocht. Met zijn molens, groene houten huizen en smalle straatjes trekt het gebied jaarlijks zo’n miljoen toeristen. Nationaal Restauratiefonds is nauw betrokken geweest bij de restauratie van een aantal Zaanse Huisjes.
  Lees verder


Telefoon: 033 - 253 94 39

Verstand van financieren, hart voor monumenten.