033 - 253 94 39

Veranderingen aftrek hypotheekrente monumenteigenaren

Het kabinet heeft per 1 januari 2013 de mogelijkheden van de hypotheekrenteaftrek beperkt. Dit heeft gevolgen voor particuliere eigenaren van monumenten die een lening bij het Restauratiefonds hebben afgesloten of dat overwegen. U leest hier wat er gaat veranderen en wat dit voor u kan betekenen.

​Nieuwe hypotheek; verplicht aflossen

Wie met ingang van 1 januari 2013 een hypotheek afsluit of de huidige hypotheek verhoogt, moet deze tijdens de looptijd van maximaal 30 jaar volledig aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Voor nieuwe leningen geldt dat alleen de rente op annuïteitenhypotheken en lineaire hypotheken na 31 december 2012 nog aftrekbaar is. De rente van nieuwe aflossingsvrije hypotheken is dus niet meer aftrekbaar. De rente op aflossingsvrije hypotheken die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten, blijft wel aftrekbaar.
 

Maximale aftrek beperkt

De maximale aftrek op hypotheken wordt met ingang van 2014 beperkt. Die bedraagt in 2013 nog 52 procent van de inkomstenbelasting. Dit tarief wordt vanaf 2014 jaarlijks 0,5 procentpunt verlaagd tot 42 procent in 2040.
 

Gevolgen voor bestaande Restauratiefonds-leningen

De rente op bestaande leningen van Restauratiefonds blijft aftrekbaar. Dit geldt zowel voor de laagrentende leningen (Restauratie-hypotheek, Restauratiefonds-hypotheek, Regionale Restauratiefonds-hypotheek en Cultuurfonds-hypotheek) als voor de aanvullende leningen op basis van annuïteit. Op al deze leningen wordt de maximale aftrek met ingang van 2014 jaarlijks 0,5 procentpunt verlaagd.
 

Geen aftrek nieuwe aflossingsvrije lening

De rente op nieuwe aflossingsvrije Restauratiefonds-leningen die zijn afgesloten na 31 december 2012 is niet langer aftrekbaar.
 

Uitzondering voor koopaktes uit 2012

Heeft u echter in 2012 een overeenkomst gesloten voor de koop van een monument, of een contract ondertekend met bijvoorbeeld een aannemer voor onderhoud van uw monument, dan komt u voor wat de hypotheekrenteaftrek betreft nog wel in aanmerking voor een aflossingsvrije aanvullende lening. Het aflossingsvrije gedeelte bedraagt dan maximaal 50 procent van de marktwaarde na restauratie.
 

Verlaging overdrachtsbelasting definitief naar 2%

De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% is nu definitief vastgesteld. Deze verlaging zorgt ervoor dat de aankoopkosten van een woning lager uitkomen dan voorheen. 
 

Nieuwe aanpassingen mogelijk

De Eerste Kamer heeft de nieuwe wetgeving rond hypotheken inmiddels aangenomen. Toch blijft er een kans bestaan dat de regels voor de hypotheekrenteaftrek in 2013 opnieuw worden aangepast. Momenteel onderzoekt minister Blok van Wonen alternatieven voor de verplichte volledige aflossing. Of en wanneer die alternatieven worden ingevoerd, is nog onbekend. De wetgeving kan dus nog wijzigen.
 

Let op

De aanpassingen naar aanleiding van het woningmarkt akkoord van 13 februari hebben geen verdere invloed op de fiscale aftrekbaarheid van uw hypotheek.
 
Deze publicatie is niet bedoeld als financieel of fiscaal advies.
 

Goed om te weten

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over de nieuwe hypotheek regels.
 

Meer weten

Wij helpen u graag met de vragen die u heeft.
U kunt ons bereiken op werkdagen tussen
8.00 uur en 17.30 uur (vrijdag tot 16.30 uur).

Telefoon (033) 25 39 439 (optie 3)
Of stuur ons een e-mail.

Telefoon: 033 - 253 94 39

Verstand van financieren, hart voor monumenten.