Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren af te schaffen. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onderhoud van uw rijksmonument.

Over de nieuwe financieringsmogelijkheden

  • Voor de restauratie en onderhoud van uw rijksmonument kunt u vanaf 1 januari 2019 100% van de instandhoudingskosten, conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten, financieren. U heeft met een laagrentende lening van het Restauratiefonds zekerheid van een financiering voorafgaand aan uw plannen. Bovendien leent u als eigenaar-bewoner van een rijksmonument tegen 1% rente, 10 jaar vast. 
  • Via het Restauratiefonds laat u de hoogte van de instandhoudingskosten bepalen. Vier gespecialiseerde bouwkundige bureaus beoordelen op basis van de Leidraad voor welke kosten u een laagrentende lening kunt aanvragen. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier (waarin u uw plannen onderbouwt). Meer informatie en het aanvraagformulier voor het vaststellen.

Over de nieuwe subsidieregeling

  • Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. U kunt elk jaar na afloop van de werkzaamheden subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat ook wordt gebaseerd op de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. 
  • De subsidies vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die de beoordeling en toewijzing doet. Lees hier meer informatie over de subsidieregeling.
     

Goed om te weten!

  • U kunt voor dezelfde werkzaamheden niet een subsidie én een laagrentende lening aanvragen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden (restauratie en/of onderhoud) moet u vooraf kiezen of u een laagrentende lening of subsidie aanvraagt. Afhankelijk van uw situatie is het wel mogelijk om voor verschillende werkzaamheden een lening en subsidie aan te vragen om hiermee uw plan haalbaar te maken. Bijvoorbeeld door een laagrentende lening van 100% van de restauratiekosten aan te vragen bij het Restauratiefonds, en vervolgens een subsidie van 38% over de kosten voor normaal onderhoud aan te vragen.
  • Als u al een laagrentende lening van het Restauratiefonds heeft, en de werkzaamheden zijn afgerond, dan gelden per 1 januari 2019 de nieuwe regels voor nieuwe werkzaamheden.
  • Alle uitgaven voor in 2018 gemaakte onderhoudskosten voor een rijksmonument komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek. De onderhoudskosten in 2019 niet meer. 
  • Heeft u als eigenaar van een rijksmonument vóór 2019 onderhoudskosten gemaakt die fiscaal aftrekbaar zijn en is uw inkomen te laag om de totale kosten over het jaar 2018 af te trekken? Dan kunt u het resterende deel van de persoonsgebonden aftrekpost desgewenst verrekenen over het belastingjaar 2019 of over latere jaren als na het belastingjaar 2019 nog een deel resteert.

Overgangsregeling

De Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze overgangsregeling, die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd toegezegd, is bedoeld voor particuliere eigenaren die vóór 2019 zijn begonnen met een instandhoudingsproject aan hun rijksmonument en waarvan de werkzaamheden in 2019 doorlopen.

Kern van de overgangsregeling is een subsidie voor de kosten van in 2019 uitgevoerde werkzaamheden van het project. Deze kosten maakt u inzichtelijk aan de hand van de vaststelling van drukkende onderhoudskosten van Belastingdienst, Bureau Monumentenpanden, als u deze in uw bezit heeft.

De subsidieaanvraag wordt gedaan in 2020, in dezelfde aanvraagperiode en op hetzelfde aanvraagformulier als voor de woonhuissubsidie: van 1 maart tot en met 30 april 2020. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.

De Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is gepubliceerd in de Staatscourant. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat meer informatie over de overgangsregeling en de subsidie woonhuismonumenten in het algemeen.