Bepalen hoogte instandhoudingskosten laagrentende lening

Door de instandhoudingskosten vast te laten bepalen krijgt u inzicht in de hoogte van de kosten die u kunt financieren tegen een lage rente. Dit is nodig om een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek aan te vragen. Hieronder geven we een overzicht van de bureaus die een Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument voor u kunnen opstellen. 

Het belang van een verklaring

Voordat u een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek aanvraagt, laat u via het Restauratiefonds de instandhoudingskosten (restauratie en/of onderhoud) bepalen. Vier gespecialiseerde bouwkundige bureaus maken deze kosten conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten kosteloos voor u inzichtelijk. De hoogte van de instandhoudingkosten vormt de grondslag voor de aanvraag van de laagrentende lening bij het Restauratiefonds.

Voor de werkzaamheden waarvoor u een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek aanvraagt kunt u geen subsidie aanvragen. Afhankelijk van uw situatie kunt u voor verschillende werkzaamheden een lening en subsidie aanvragen om hiermee uw plan haalbaar te maken. Bijvoorbeeld door een laagrentende lening van 100% van de restauratiekosten aan te vragen bij het Restauratiefonds en een subsidie over de kosten voor klein onderhoud. Het is daarom verstandig om vóór aanvang van de werkzaamheden de afweging te maken.
 

Monumentnummer

Bij het invullen van het aanvraagformulier voor de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument heeft u het monumentnummer nodig. Deze kunt u in het monumentenregister vinden.

Aanvraagformulier

Download hieronder het formulier om een verklaring aan te kunnen vragen bij het bouwkundige bureau

Aanvraagformulier voor de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument

Hoe kunt u de instandhoudingskosten voor uw rijksmonument laten bepalen?

Stap 2: Formulier aanleveren bij het bureau

Lever het ingevulde aanvraagformulier inclusief benodigde bijlagen aan bij één van de vier bouwkundige bureaus, afhankelijk van de provincie waarin het rijksmonument staat.

In de door u aangeleverde bijlagen staat welke werkzaamheden u gaat uitvoeren. De instandhoudingswerkzaamheden moet u specificeren.

Let op: Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het bureau uw aanvraag pas in behandeling kan nemen als alle noodzakelijke bijlagen zijn meegestuurd. In het aanvraagformulier staat beschreven welke bijlagen verplicht zijn. 

Stap 3: Beoordeling

Het bouwkundige bureau beoordeelt of het verzoek compleet is.

Stap 4: Eventuele afspraak

Wanneer uw aanvraag compleet is ontvangt u een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de omvang van de ingrepen plant het bureau een afspraak met u voor een bezoek op locatie.

Stap 5: Uitsluitsel over de hoogte

Vanaf het moment dat uw aanvraag compleet is bevonden start een termijn van 4 weken. Binnen deze termijn ontvangt u uitsluitsel over de hoogte van de instandhoudingskosten in de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument.

Stap 6: Laagrentende lening aanvragen

Het bedrag in de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument vormt de maximale hoogte waarvoor u een laagrentende lening kunt aanvragen bij het Restauratiefonds.

Stap 7: Toetsing door het Restauratiefonds

Het Restauratiefonds toetst uw aanvraag en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om ook uw overige werkzaamheden te financieren.

Waarom werkt het Restauratiefonds samen met bouwkundige bureaus?

Vanaf 1 januari 2019 kunt u 100% van de instandhoudingskosten laagrentend lenen bij het Restauratiefonds. Het Restauratiefonds heeft zelf geen technische expertise in huis om de instandhoudingskosten inzichtelijk te maken. Om die reden werkt het Restauratiefonds samen met vier gespecialiseerde bouwkundige bureaus. De bureaus hebben kennis en ervaring op het gebied van het beoordelen van instandhoudingsplannen voor monumenten en het bepalen van subsidiabele kosten volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. 

Bouwkundige bureaus

U vraagt de Verklaring aan bij het bureau in uw provincie. U gebruikt daarvoor dit formulier:

Aanvraagformulier voor de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument. 

Hylkema: Noord- en Zuid-Holland


Contactpersoon: Sebastiaan Haasnoot

Website Hylkema

Delfgou: Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland

Contactpersoon: Nico Willigenburg

Website Delfgou

Dijkoraad: Groningen, Friesland, Drenthe

DuMo adviseur Dijkoraad

Contactpersoon: Annelies Lely

Website Dijkoraad

Vitruvius: Brabant, Limburg, Zeeland

Contactpersoon: Michel van Meeuwen

Website Vitruvius

Disclaimer

De informatie van het Restauratiefonds over deze bureaus is geheel vrijblijvend en kan niet als advies worden aangemerkt. Het Restauratiefonds heeft geen invloed op de hoogte van de instandhoudingskosten, zoals door de bureaus opgenomen in de verklaring.