Kasteel Doornenburg ligt er verlaten bij als wij komen filmen voor een interview met de voorzitter van de Stichting tot Behoud van den Doornenburg Menno Tillema en accountmanager Harry Kers van het Nationaal Restauratiefonds. Tijdens de lockdowns zijn de deuren gesloten voor publiek. De betrokken vrijwilligers van het kasteel kunnen nu niet het bezoek ontvangen en de evenementen organiseren, wat zij zo graag doen. Dit zijn ook de belangrijkste economische dragers van het kasteel. Om het onderhoud van Kasteel Doornenburg, waar ooit de televisieserie Floris werd opgenomen, veilig te stellen klopt het stichtingsbestuur bij meerdere organisaties aan voor steun, waaronder het Restauratiefonds. Wij bieden een speciale leenfaciliteit voor organisaties zoals Kasteel Doornenburg voor extra liquiditeit om deze periode zonder inkomsten te kunnen overbruggen. 

Wij konden deze situatie gelukkig overbruggen door onder andere de lening van het Nationaal Restauratiefonds, waarmee we onze liquiditeit op peil konden houden. En in ieder geval als organisatie overeind kunnen blijven

In 2020 is de lening in het leven geroepen om publiekstoegankelijke rijksmonumenten zoals musea, horeca, kerken, winkels, evenementenlocaties et cetera te ondersteunen en het onderhoud van deze bijzondere panden te borgen in deze coronacrisis. De Opengestelde Monumenten-Lening draagt bij aan het in stand houden van monumenten, daarom zijn de voorwaarden uiterst gunstig. Zo mag een eigenaar er 15 jaar over doen om af te lossen, is de rente 1% en de eerste drie jaar zijn aflossingsvrij. Monumenteigenaren van zowel grote als kleine organisaties kunnen de lening tot 1 juli 2021 aanvragen via www.restauratiefonds.nl/opengesteldemonumentenlening

Information about his project