Verwacht u betalingsproblemen?

Aarzel dan niet en neem tijdig contact met ons op. U kunt ons bereiken via 088 253 90 55. Door inzicht te verschaffen in uw situatie en samen de mogelijkheden te inventariseren kunnen we voorkomen dat uw betalingsachterstand oploopt. Op basis van uw situatie en betalingscapaciteit kunnen wij beoordelen of een regeling mogelijk is.  We nemen graag de tijd voor u, en u kunt op werkdagen altijd met uw vragen bij ons terecht. 

Lees meer over:

Automatische incasso

Conform de voorwaarden van de door ons verstrekte lening, dient u zorg te dragen dat de overeengekomen maandelijkse betalingen door middel van automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven kunnen worden. U heeft hiervoor een machtiging afgegeven. Als u uw bankrekening wilt wijzigen, maak dan gebruik van het wijzigingsformulier dat u onderaan deze pagina kunt downloaden. 

Incassoschema 2021

29 januari 2021
26 februari 2021
31 maart 2021
30 april 2021
31 mei 2021
30 juni 2021
30 juli 2021
31 augustus 2021
30 september 2021
29 oktober 2021
30 november 2021
30 december 2021

Betaling van de maandtermijn

Het maandelijks door u verschuldigde bedrag is gebaseerd op uw offerte. U betaalt achteraf. De betaling van het maandelijkse bedrag vindt plaats via automatische incasso. De overeengekomen maandelijkse betalingen behoren uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin zij zijn verschuldigd te zijn ontvangen. Mocht de maandtermijn dan niet ontvangen zijn,  is dit bedrag vanaf de 1e van de daarop volgende maand direct opeisbaar.

Betalingen bij achterstand

Ontvangen betalingen zullen wij in eerste instantie in mindering brengen op de kosten die wij in rekening hebben moeten brengen voortvloeiend uit de betalingsachterstand.  Hierna zullen wij de rente en vervolgens oudste vordering(en) afboeken met de ontvangen betaling.

Betalingen kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL54 RABO 0265866286 t.n.v. Nationaal Restauratiefonds o.v.v. uw debiteurennummer.

(Administratie)kosten

Het Restauratiefonds is gerechtigd om over te laat ontvangen betalingen een vergoeding in rekening te brengen. De vergoeding wordt berekend per dag op basis van de wettelijke rente over het opeisbare bedrag. Ook kunnen andere kosten gemaakt worden voortvloeiend uit betalingsachterstand. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht.

BKR

Kredietverstrekkers hebben de verplichting op zich genomen om een achterstand te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.  Als u niet tijdig betaalt, dan zullen wij tot  melding bij BKR overgaan. Een betalingsachterstand wordt geregistreerd wanneer deze drie maandbetalingen of meer bedraagt. Ook verlies na verkoop van de woning wordt vastgelegd. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor een eventuele kredietaanvraag. Indien u de achterstand volledig heeft ingelopen, wordt een herstelmelding toegevoegd. Registraties worden pas vijf jaar na aflossing van de volledige schuld verwijderd. 

Website BKR

Fiscale gevolgen

Uw betalingsachterstand kan ook gevolgen hebben voor uw hypotheekrenteaftrek. U leest hier meer over op de website van de Belastingdienst.  

Adreswijziging doorgeven

Vul dit formulier in met de benodigde gegevens.

Contact

088 253 90 55

Onze IBAN

Betalingen kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL54 RABO 0265866286 t.n.v. Nationaal Restauratiefonds o.v.v. uw debiteurennummer.

Goed om te weten

Wijzigingen in uw situatie of hypotheek

Gedurende de looptijd van uw lening kan uw persoonlijke situatie wijzigen. Ook kunnen uw behoeften op het gebied van financiering veranderen.

Lees hier meer over

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?