Klaar met restaureren en vaststelling van de lening

De restauratie zit erop, de klus is geklaard. Welke zaken komen er vanaf dit moment aan de orde? ​

Op het moment dat u de offerte voor de financiering ontvangt, is de hoogte van de lening van voorlopige aard. Pas wanneer bekend is of u daadwerkelijk de begrote kosten hebt gemaakt, stellen wij de hoofdsom van de lening definitief vast.

Beëindiging van de Bouwrekening

De Bouwrekening beëindigen wij als het tegoed op de Bouwrekening nul is of als de maximale looptijd, eventueel na verlenging, is bereikt. Vervolgens wordt de definitieve hoogte van de laagrentende lening vastgesteld. De manier waarop dat gebeurt is afhankelijk van de hypotheekvorm. 

Werkzaamheden nog niet afgerond

​Door omstandigheden kan het voorkomen dat de werkzaamheden niet zijn afgerond voor de beoogde einddatum van de Bouwrekening. Bijvoorbeeld doordat er tussentijds onverhoopt een andere aannemer moest worden gevonden, de restauratie is vertraagd of doordat uw persoonlijke situatie is veranderd.

Als de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, dan kunt u de Bouwrekening eenmalig verlengen. De Bouwrekening wordt dan verlengd zonder rentevergoeding. Dit heeft effect op de hoogte van uw te betalen maandbedrag. Heeft u nog geen gebruik gemaakt van deze éénmalige verlenging? Dan kunt u uitstel aanvragen. U zult tijdig voor de einddatum van de Bouwrekening een brief ontvangen over de einddatum van de Bouwrekening en uitleg over de mogelijkheid om te verlengen. Neem bij vragen contact met ons op. 

Gereedmelden bij een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

Heeft u een lening voor de restauratie die door de gemeente of provincie aan u is toegekend, dan meldt u de werkzaamheden gereed bij deze instantie. Hierbij geeft u aan of de werkzaamheden zijn uitgevoerd en hoeveel de totale kosten uiteindelijk bedragen. Vervolgens stelt de gemeente of provincie de hoogte van uw laagrentende lening definitief vast. Voor meer informatie hierover, kunt u terecht bij de gemeente of provincie

Definitieve vaststelling lening andere hypotheekvormen door het Restauratiefonds

Voor de andere hypotheekvormen stelt het Restauratiefonds de hoogte van de laagrentende lening definitief vast. Worden er geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd, dan stelt het Restauratiefonds de hoogte van de voorlopig toegekende lening definitief vast.

Het Restauratiefonds is bij geconstateerde bijzonderheden gerechtigd om een volledige controle uit te voeren en nadere informatie op te vragen bij bijvoorbeeld de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als declaraties zijn ingediend met een afwijkend bestedingsdoel of als de werkelijk gemaakte kosten veel lager zijn dan de vooraf ingeschatte kosten. Na deze controle kan de lening lager of hoger worden vastgesteld dan de voorlopig toegekende lening.

Gevolgen van de definitieve vaststelling van de lening

Als de lening definitief even hoog wordt vastgesteld als de voorlopig toegekende lening, dan heeft dit geen gevolgen. Als er een bedrag is overgebleven op de Bouwrekening, dan wordt dit bedrag naar rato afgelost op uw lening(en).

Bij een lagere vaststelling geldt dat de lening gedeeltelijk moet worden afgelost, onder meer (indien aanwezig) met het bedrag dat op de Bouwrekening is overgebleven. U leest meer hierover in de voorwaarden.
Bij een hogere vaststelling kunnen wij met u kijken of een extra lening gewenst en mogelijk is.

 

 

Betalingsproblemen

Voorziet u betalingsproblemen? Aarzel dan niet en neem tijdig contact met ons op. Stuur een mail naar bijzonderbeheer@restauratiefonds.nl en licht uw persoonlijke situatie toe. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 088 - 253 90 55. Kijk voor meer informatie op de pagina Bijzonder Beheer.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Contact

Wij helpen u graag met de vragen die u heeft. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

088 253 90 40