Vragen en antwoorden wijziging lineaire lening

Wat is een lineaire lening met maandelijkse aflossing?

Bij een lineaire lening met een maandelijkse aflossing betaalt u elke maand een bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en een vast aflossingsbedrag. Elke maand daalt uw restschuld. Het verschil met een lineaire lening met jaarlijkse aflossing is het moment van aanpassen van de restschuld. Bij een maandelijkse aflossing gebeurt dit elke maand, bij een jaarlijkse aflossing aan het einde van een kalenderjaar. Omdat de schuld bij een maandelijkse aflossing niet één keer per jaar daalt, maar iedere maand, wordt het bedrag waarover u rente betaalt iedere maand lager.

Waarom wordt mijn maandbedrag lager met een maandelijkse aflossing?

Bij een lineaire lening met maandelijkse aflossing daalt uw restschuld niet één keer per jaar, maar iedere maand, waardoor het bedrag waarover u rente betaalt iedere maand lager wordt. Per saldo betekent dit dat u over een heel jaar iets minder rente betaalt ten opzichte van de huidige jaarlijkse aflossing.

Kan ik na 1 januari 2020 toch een lineaire lening met jaarlijkse aflossing behouden?

Wij behandelen al onze lineaire leningen op dezelfde wijze en dat is per 1 januari 2020 op basis van een maandelijkse aflossing. Een jaarlijkse aflossing is dan niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er met mijn maandlast na 1 januari 2020?

In januari 2020 worden alle lineaire leningen met een jaarlijkse aflossing gewijzigd in leningen met een maandelijkse aflossing. Vervolgens zult u merken dat het maandbedrag dat geïncasseerd wordt maandelijks iets daalt, terwijl dit bedrag tot 1 januari 2020 het hele jaar gelijk blijft. Hierdoor betaalt u over een heel jaar minder rente.

Ik heb een aflossingsvrije periode afgesproken voor mijn lening. Wanneer gaat de maandelijkse lineaire aflossing in?

Na de afgesproken aflossingsvrije periode geldt voor uw lening ook een maandelijkse lineaire aflossing. Ondanks dat destijds in uw offerte een jaarlijkse aflossing stond. Op dat moment ontvangt u van ons bericht over uw nieuwe maandbedrag.

Waarom gaat het Restauratiefonds nu over op een maandelijkse aflossing?

Het Restauratiefonds wil als monumentenfinancier zo veel mogelijk aansluiten op wat gebruikelijk is in de financiële dienstverlening. Om die reden kiest het Restauratiefonds ervoor om net als andere financiers een maandelijkse aflossing te hanteren bij een lineaire lening.