De openstelling van rijksmonumenten met een publieksfunctie is door de aangescherpte coronamaatregelen zeer beperkt. De periode van inkomstenverlies kunnen die eigenaren overbruggen met een uiterst gunstige leenfaciliteit.  

Op deze pagina vindt u informatie over de leenfaciliteit die het Restauratiefonds aanbiedt aan eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten, die zijn getroffen door de uitbraak van COVID-19. 

De huidige regeling is nog tot 1 juli 2021 beschikbaar. Vraag voor 1 juni 2021 de lening aan.

Wilt u er zeker van zijn dat u deze periode van inkomstenverlies kan opvangen, zodat u voldoende middelen heeft voor de exploitatie en het onderhoud zodra uw rijksmonument weer open kan? Vraag dan voor 1 juni 2021 de lening aan, dan kunnen wij alles tijdig gereed maken zodat u de zekerheid hebt van liquiditeit in de aankomende periode. Ons Corona Care Team helpt u bij de aanvraag. Neem contact op via 088 253 91 70 of corona@restauratiefonds.nl.

Waarom deze leenfaciliteit?

Veel sectoren worden hard getroffen door de uitbraak van COVID-19 en dat geldt helaas ook voor de culturele sector in Nederland. Minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 300 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de creatieve en culturele sector bovenop de generieke steunmaatregelen van de overheid. 

Onderdeel van deze extra maatregelen is een leenfaciliteit voor publiekstoegankelijke rijksmonumenten die een periode van inkomstenverlies moeten overbruggen. De lening kunt u via het Restauratiefonds aanvragen. De achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van één of meerdere publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken. De eigenaren die gebruik kunnen maken van de leenfaciliteit moeten primair of overwegend het behoud van monumenten nastreven.

Het Restauratiefonds heeft als missie: ‘alle monumenten springlevend’. Monumenten zijn belangrijk voor onze identiteit en de herkenbaarheid van een stad of dorp. Ondanks de gevolgen van COVID-19 moet dat behouden blijven. Met de leenfaciliteit ondersteunen wij eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten om deze tijd door te komen. Dat is in het belang van de eigenaren, (toekomstig) behoud van de monumenten, de werkgelegenheid en uiteraard van iedereen die graag wil genieten van een monument.
 

Wie kan gebruik maken van de lening om een periode van inkomstenverlies te overbruggen?

De leenfaciliteit is beschikbaar voor eigenaren van één of meerdere publiekstoegankelijke rijksmonumenten. 

Deze eigenaar kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Verstrekking van de lening aan een natuurlijk persoon kan echter alleen als deze persoon beroeps- of bedrijfsmatig handelt of als zodanig wordt aangemerkt door het Restauratiefonds. De eigenaar moet daarnaast het in stand houden van rijksmonumenten nastreven en aantoonbaar inkomstenderving met betrekking tot het monument hebben als gevolg van COVID-19. Deze inkomstenderving heeft een negatieve invloed op het huidig en toekomstig beheer en in stand houding van de publiekstoegankelijke monumenten. De eigenaar moet vóór de periode van COVID-19 een gezonde financiële huishouding hebben gehad.

Onder publiekstoegankelijke monumenten vallen zowel monumenten die zonder exclusieve aanmelding met enige regelmaat per jaar opengesteld zijn voor publiek als door organisaties verhuurde publiekstoegankelijke monumenten, bijvoorbeeld voor bezichtigingen, tentoonstellingen, rondleidingen, maar ook onder meer voor horeca, winkels en vergaderlocaties. 

Aanmeldingsprocedures in verband met de coronamaatregelen zijn uiteraard geen beletsel.
 

Wat houdt de regeling in?

De Opengestelde Monumenten-Lening is een leenfaciliteit met een lage rente en een langere aflossingsperiode, zodat de lasten laag blijven. Daarnaast kunt u de aflossing maximaal de eerste drie jaren opschorten, zodat u in de beginfase alleen rente verschuldigd bent. Ook kunt u de lening aflossen zonder vergoedingsrente. Hierdoor bieden wij u flexibiliteit, passend bij uw situatie.

De leenfaciliteit heeft de volgende kenmerken:

  • U leent tegen een lage rente vanaf 1,0% (5% onder de marktrente, met een minimum van 1,0%)
  • U kunt kiezen voor een looptijd van maximaal 15 jaar en een aflossingsvrije periode van maximaal 3 jaar
  • U kunt onbeperkt vergoedingsvrij aflossen
  • Het is een achtergestelde lening

Voordat u een Opengestelde Monumenten-Lening aanvraagt moet u eerst de tijdelijke liquiditeitsbehoefte bepalen, die is ontstaan door de inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen.

Om dit te bepalen heeft het Restauratiefonds in nauwe samenwerking met de Federatie Instandhouding Monumenten en ander belangenbehartigers uit de erfgoedwereld een rekenmodel ontwikkeld: het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten. Daarnaast vragen wij u om een schriftelijke onderbouwing te geven in een actieplan.

Corona inventarisatieformulier Opengestelde Monumenten

Actieplan

Meer informatie over de productkenmerken en het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten vindt u op onze productpagina van de Opengestelde Monumenten-Lening. 

Productpagina Opengestelde Monumenten-Lening

Hoe vraagt u de lening aan?

Ons doel is om het aanvraagproces zo eenvoudig mogelijk te houden. Wel wordt uiteraard bepaald wat de liquiditeitsbehoefte is als gevolg van de inkomstenderving om deze tijd door te komen. Hiervoor is het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten ontwikkeld. Ook vragen wij documenten op als bewijs voor de gehanteerde bedragen in het inventarisatieformulier en een onderbouwing van uw situatie.

Om goed uit te leggen hoe het aanvragen gaat en waar u op moet letten, hebben wij een twee korte instructiefilmpjes gemaakt, één filmpje voor particulieren en één voor organisaties. Om de snelheid van het proces te waarborgen, vragen wij u om dit filmpje te bekijken voor u start met de aanvraag.

Meer informatie over het aanvragen vindt u op onze productpagina van de Opengestelde Monumenten-Lening. Hierin staat onder andere een stappenplan met verdere uitleg.
Productpagina Opengestelde Monumenten-Lening

Als u vragen heeft over de stappen of de in te vullen documenten, dan kunt u contact opnemen met ons speciale Corona Care Team. Het Corona Care Team is te bereiken via het e-mailadres corona@restauratiefonds.nl of telefonisch via 088 253 91 70.
 

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bestuurders bij het afsluiten van de lening?

Wij ontvingen in de afgelopen maanden regelmatig vragen over de aansprakelijkheid van bestuurders bij het aanvragen van de Opengestelde Monumenten-Lening. 
Wij hebben een toelichting op deze vraag gebundeld in een factsheet. 
Bekijk Factsheet Aansprakelijkheid van bestuurders

Kasteel Doornenburg

Kasteel Doornenburg ligt er verlaten bij als wij komen filmen voor een interview met de voorzitter van de Stichting tot Behoud van den Doornenburg Menno Tillema en accountmanager Harry Kers van het Nationaal Restauratiefonds. Tijdens de lockdowns zijn de deuren gesloten voor publiek. De betrokken vrijwilligers van het kasteel kunnen nu niet het bezoek ontvangen en de evenementen organiseren, wat zij zo graag doen. 

Lees het hele verhaal

Wij konden deze situatie gelukkig overbruggen door onder andere de lening van het Nationaal Restauratiefonds

Het Witte Kasteel - Loon op Zand

Het bestuur van Stichting Het Witte Kasteel in Loon op Zand zat bij het uitbreken van de coronacrisis met de handen in het haar. De exploitatie kwam helemaal stil te liggen. Bij de tweede golf is voorzitter Francine Broos al meer bedreven in het bedenken van oplossingen. Met hulp van de Opengestelde Monumenten-Lening én een team toegewijde vrijwilligers denkt ze na over nieuwe exploitatiemogelijkheden.

Lees het hele verhaal

Dat het kasteel er mooi bij staat is één ding, maar onze sociaal-maatschappelijke functie is zéker zo belangrijk

Bekijk de productpagina

Lees de factsheet

Toelichting Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft in een kamerbrief de uitwerking van de aanvullende ondersteuning van € 300 miljoen voor de culturele en creatieve sector uitgelegd.