Aan de slag

Gefeliciteerd, de financieringsovereenkomst met het Restauratiefonds is bekrachtigd door de notaris. Het praktische gedeelte van de restauratie kan nu van start. Dat begint met de opening van de Bouwrekening, waarna u kunt declareren en wij de gelden vervolgens kunnen uitbetalen.​

Het traject, stap voor stap

 • Aan het eind van de vorige fase, Bij de notaris, is de door alle partijen ondertekende notariële akte door het Restauratiefonds ontvangen.
 • Het Restauratiefonds opent de Bouwrekening.
 • U ontvangt ter bevestiging een brief met informatie over hoe u uw facturen kunt declareren.
 • Uw lening gaat in op de datum die in de offerte is genoemd. Ook hierover ontvangt u ter bevestiging een brief.
 • Bij een aantal leningsoort is een gereedmelding vereist. Een maand voor de geschatte einddatum van de werkzaamheden sturen wij, of de samenwerkingspartner zoals uw gemeente, u dan een gereedmeldingsformulier. Daarmee start de volgende fase, Klaar met restaureren.

De Bouwrekening

De restauratie van uw monument brengt kosten met zich mee. Denk aan de rekeningen voor de materialen en het uurloon van aannemers. Die betaalt u vanuit de Bouwrekening. Dat kan op willekeurige momenten, zolang er saldo op de Bouwrekening beschikbaar is. Via de Bouwrekening betalen we uw lening uit.

Aan het eind van de restauratieperiode is de Bouwrekening in principe leeg. Na gereedmelding van uw restauratie (indien van toepassing) wordt de Bouwrekening afgesloten. Mocht er na afloop geld over zijn of ontstaat er een tekort, dan wordt dit met u verrekend. Hoe dat gaat, leest u in het onderdeel Klaar met restaureren.

Declareren

Het Restauratiefonds draagt zorg voor de betaling van de facturen. U hoeft in de meeste gevallen alleen maar een kopie factuur naar ons op te sturen, voorzien van een volledig ingevuld declaratieformulier. Er gelden een aantal voorwaarden. Per leningsoort kunnen deze voorwaarden verschillen. Voor de meeste van onze leningsoorten geldt dat u digitaal kunt declareren via Mijn.Restauratiefonds.nl. 

Voorwaarden factuur

 • De naam van de eigenaar van het monument/pand is door de leverancier op de factuur vermeld.
 • De adresgegevens van het monument/pand zijn door de leverancier op de factuur vermeld, zodat duidelijk is dat de kosten zijn gemaakt voor de restauratie van dit gebouw.
 • De bedragen op de factuur zijn in euro’s.
 • De omschrijvingen op de factuur zijn in het Nederlands.
 • Stuur een kopie van de factuur in, en bewaar het origineel voor uw eigen administratie.

Uitbetaling

Het Restauratiefonds streeft er naar om ontvangen declaraties binnen vijf werkdagen te betalen. In principe wordt er rechtstreeks aan de facturerende partij uitbetaald, mits er saldo beschikbaar is op de Bouwrekening. Wanneer u declareert met de papieren declaratieformulieren ontvangt u na iedere uitbetaling van ons een betaalbericht. De ontvangen declaratieformulieren en de facturen slaan wij digitaal op. Wij sturen de facturen niet terug. Bewaar originele facturen goed voor uw eigen administratie en stuur ons alleen een kopie van de factuur. Wij willen u er op wijzen dat de Belastingdienst deze originele facturen later nog bij u kan opvragen.​

Wanneer u declareert via Mijn.Restauratiefonds.nl ziet u aan de status van de ingediende declaratie of deze is uitbetaald. 

Goed om te weten

Lening

Het Restauratiefonds geeft antwoord op veelgestelde vragen over uw lening.

Rente Bouwrekening

Hoe werkt de rente de op de Bouwrekening? Wanneer betaalt u rente en wanneer ontvangt u rente? U leest het hier.

Betalingsproblemen

Voorziet u betalingsproblemen? Aarzel dan niet en neem tijdig contact met ons op. Stuur een mail naar bijzonderbeheer@restauratiefonds.nl en licht uw persoonlijke situatie toe. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 088 - 253 90 55. Kijk voor meer informatie op de pagina Bijzonder Beheer.

Contact

Wij helpen u graag met de vragen die u heeft. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur (vrijdag tot 16.30 uur)

088 253 90 40

Specifieke vragen

Het Restauratiefonds helpt u graag verder wanneer u vragen heeft over declareren, uw lening of de rente op de Bouwrekening. Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Ik heb al bedragen voorgeschoten aan de leverancier of aannemer. Hoe kan ik die bedragen declareren?

  Het kan zijn dat u zelf al leveranciers heeft betaald. Bijvoorbeeld omdat u direct na het akkoord op uw financieringsaanvraag van start bent gegaan met de restauratie en de Bouwrekening toen dus nog niet was geopend. U kunt deze facturen alsnog bij ons indienen. Het bedrag wordt dan aan u uitgekeerd. Wij adviseren u vooraf hierover contact op te nemen met het Restauratiefonds. Naast de algemene voorwaarden voor declaratie, zijn er in deze situatie twee extra voorwaarden: 

  • Op het declaratieformulier geeft u aan dat de bedragen aan u moeten worden overgemaakt.
  • U stuurt een betaalbewijs (kopie bankafschrift) mee.
  • U geeft aan op Mijn.Restauratiefonds.nl dat het bedrag naar uw eigen rekening dient te worden overgemaakt. 
  • U uploadt naast de factuur, ook het betaalbewijs.
 • Geldt er een minimaal declaratiebedrag?

  Heeft u een Totaalfinanciering bij het Restauratiefonds afgesloten en heeft u dus alle kosten door het Restauratiefonds laten financieren, dan kunt u alle rekeningen bij ons declareren. Ook de kleine bedragen.
  Heeft u een Restauratiefonds-hypotheek en laat u slechts een gedeelte van de kosten door het Restauratiefonds financieren, dan kunt u alleen bedragen van 1.000 euro of meer declareren.

 • Ik heb niet meer genoeg geld op de Bouwrekening staan. Hoe betaal ik nu de laatste factu(u)r(en)?

  Als u tegen het eind van de restauratieperiode niet meer genoeg geld op uw Bouwrekening beschikbaar heeft, zijn er twee opties:

  • De eerste optie is dat u de factuur bij het Restauratiefonds indient. Wij betalen het beschikbare saldo aan de leverancier. U ontvangt hiervan een bevestiging, met het verzoek de rest zelf rechtstreeks aan de leverancier te betalen.
  • De andere optie is dat u het hele bedrag overmaakt aan de uitvoerende partij en daarna de declaratie, inclusief factuur en betaalbewijs, bij ons indient. Wij betalen dan het resterende bedrag op de Bouwrekening rechtstreeks aan u uit.
 • Kan ik tussentijds aflossen op mijn lening?

  Extra aflossen kan een goed idee zijn, bijvoorbeeld om de maandlasten te verlagen of het risico op een restschuld te verminderen. Wij raden u daarom aan om eerst contact met ons op te nemen. 

 • Hoe doe ik een tussentijdse aflossing?

  Het totaalbedrag van aflossing en eventuele kosten (de zogenaamde vergoeding voor vervroegd aflossen) maakt u over op IBAN NL54RABO026.58.66.286, onder vermelding van ‘extra aflossing + kenmerk/leningnummer’.

 • Wat wordt na een tussentijdse aflossing mijn nieuwe maandbedrag?

  Door af te lossen wordt uw maandbedrag automatisch lager. Immers, u betaalt over een lager bedrag rente. Het nieuwe maandbedrag wordt na aflossing door ons aangepast. U ontvangt hierover een schriftelijke bevestiging.
  Blijft u liever maandelijks hetzelfde bedrag betalen, zodat de looptijd van uw lening korter wordt, dan kunt u dit aangeven in uw verzoek (Geef in uw omschrijving bij de overboeking aan: looptijd aanpassen).

 • Kan ik op een laagrentende lening vergoedingsvrij aflossen?

  Op de laagrentende leningen van het Restauratiefonds (bijvoorbeeld bij de Restauratie-hypotheek, Restauratiefonds-hypotheek, Restauratiefondsplus-hypotheek, Regionale Restauratiefonds-hypotheek, Cultuurfonds-hypotheek en Kerken Nevenfunctie-lening) kunt u altijd vergoedingsvrij aflossen. De financiële middelen die door extra aflossingen beschikbaar komen bij het Restauratiefonds, zetten wij weer in voor nieuwe financieringsaanvragen.

 • Kan ik de lening overdragen aan een ander?

  Voor bepaalde leningen is er de mogelijkheid tot overname. De nieuwe eigenaar kan een verzoek hiervoor bij ons indienen. Het Restauratiefonds beoordeelt vervolgens de kredietwaardigheid van de koper en neemt op basis daarvan een beslissing. Neem voor informatie over de overige voorwaarden contact met ons op.

  Een Restauratiefonds-hypotheek is bijvoorbeeld mogelijk in bepaalde gevallen:

  • Is de lening ingegaan vòòr 2011? Dan is overname mogelijk binnen 5 jaar na de ingangsdatum van de lening.
  • Is de lening ingegaan ná 2011? Dan is overname mogelijk als de schuldrest groter is dan 100.000 euro.

  Neem contact op met het Restauratiefonds om de mogelijkheden voor uw eigen situatie te bespreken. 

 • Ik vind mijn rente te hoog. Kan ik een lagere rente krijgen?

  Voor de aanvullende lening is het mogelijk om tijdens de afgesproken rentevastheidsperiode over te stappen naar een nieuwe rentevastheidsperiode. Aan deze tussentijdse renteherziening zijn kosten verbonden. Hoe hoog deze zijn hangt van een aantal aspecten af. U betaalt in ieder geval € 100,- aan behandelkosten. Neemt voor meer informatie contact met ons op.

 • Welke fiscale spelregels gelden er voor particuliere woonhuiseigenaren?

  De door u te betalen rente op uw lening kunt u in een aantal gevallen als hypotheekrenteaftrek in uw aangifte Inkomstenbelasting verwerken.
  Als er sprake is van een Bouwrekening die langer dan zes maanden loopt, zijn er specifieke regels van de Belastingdienst.

  Het kan – door deze fiscale spelregels - voor u van belang zijn dat u de restauratie binnen een periode van 6 of 24 maanden afrondt. Wij raden u daarom aan dit met uw fiscaal adviseur af te stemmen.
   
  Wilt u meer weten over de hypotheekrenteaftrek en de rente op de bouwrekening raadpleeg de website van de Belastingdienst.