Klaar met restaureren

De restauratie zit erop, de klus is geklaard. Welke zaken komen er vanaf dit moment aan de orde? ​

Het traject, stap voor stap

  • Indien u een laagrentende lening bij ons heeft bent u verplicht de werkzaamheden gereed te melden. Een maand voor de geschatte einddatum ontvangt u  hiervoor een gereedmeldingsformulier.
  • Op dit formulier geeft u aan of de werkzaamheden zijn uitgevoerd en hoeveel de totale kosten uiteindelijk bedragen. 
  • De Bouwrekening wordt na het ontvangen van uw gereedmeldingsformulier (indien van toepassing) afgesloten.
  • De hoogte van uw lening(-en) wordt vastgesteld, mochten wij hiervoor meer informatie nodig hebben dan nemen wij contact met u op.

Gereedmelden

Een maand voor de beoogde einddatum van uw Bouwrekening  ontvangt u het gereedmeldingsformulier. Dit formulier dient u binnen drie maanden na deze einddatum per post of mail retour te sturen. U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken: binnendienst@restauratiefonds.nl.

Betreft het een Regionale Restauratiefondshypotheek, dan meldt u de werkzaamheden gereed bij de instantie die de lening aan u heeft toegekend (provincie/gemeente/fonds).

Afsluiting Bouwrekening

Nadat het Restauratiefonds het gereedmeldingsformulier heeft ontvangen, wordt de Bouwrekening afgesloten. Bij het afsluiten van de Bouwrekening worden de debet- en creditrente met elkaar verrekend. De uitkomst daarvan bent u aan het Restauratiefonds verschuldigd of zal aan u uitbetaald worden. Bij afwijkingen nemen wij contact met u op. 

Definitieve vaststelling lening (geldt alleen bij laagrentende leningen)

Op het moment dat u de offerte voor de financiering ontvangt, is de hoogte van de lening van voorlopige aard. Pas wanneer de Bouwrekening is afgesloten en bekend is of u daadwerkelijk de door Belastingdienst Bureau Monumentenpanden begrote drukkende onderhoudskosten hebt gemaakt, kan de lening definitief worden vastgesteld.

Worden er geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd, dan stelt het Restauratiefonds de hoogte van de voorlopig toegekende lening definitief vast.

Opvragen aanvullende informatie

Het Restauratiefonds mag nadere informatie opvragen bij de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast kunnen we u inzage vragen in de belastingaangiften en –aanslagen en andere informatie waaruit de fiscale aftrek van onderhoudskosten blijkt.

Heeft u een onderneming of bent u niet belastingplichtig, dan kan het Restauratiefonds tevens een accountantsverklaring over de hoogte van de definitieve drukkende onderhoudskosten opvragen.

Het Restauratiefonds kan in de volgende gevallen overgaan tot het opvragen van aanvullende informatie:

  • De gereedmelding vindt niet binnen drie maanden na de beoogde einddatum plaats.
  • Gedurende de restauratie/onderhoudswerkzaamheden zijn afwijkende declaraties ingediend.
  • De verrekenbaarheid van de btw wijkt af van hetgeen in de aanvraag/offerte is gesteld.
  • De kosten zijn meer dan 5 procent lager dan begroot.
  • Op aangeven van de gemeente.

Contact

Wij helpen u graag met de vragen die u heeft. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

088 253 90 40

Betalingsproblemen

Voorziet u betalingsproblemen? Aarzel dan niet en neem tijdig contact met ons op. Stuur een mail naar bijzonderbeheer@restauratiefonds.nl en licht uw persoonlijke situatie toe. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 088 - 253 90 55. Kijk voor meer informatie op de pagina Bijzonder Beheer.

Goed om te weten

Werkzaamheden nog niet afgerond

​Door omstandigheden kan het voorkomen dat de werkzaamheden niet zijn afgerond voor de beoogde einddatum. Bijvoorbeeld doordat er tussentijds onverhoopt een andere aannemer moest worden gevonden of doordat uw persoonlijke situatie is veranderd. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen via binnendienst@restauratiefonds.nl. Vermeld hierbij de reden van vertraging en de nieuwe einddatum.

Gevolgen renteaftrek

Wordt de gereedmelding uitgesteld - en dus de Bouwrekening later afgesloten dan gepland – dan kan dit gevolgen hebben voor uw renteaftrek.

Wilt u meer weten over de hypotheekrenteaftrek en de rente op de Bouwrekening raadpleeg de website van de Belastingdienst

Meer drukkende onderhoudskosten

Als u voor de werkzaamheden meer kosten heeft gemaakt dan begroot, is een aanvullende Restauratiefonds-hypotheek mogelijk een oplossing.​

Aanvullende Restauratiefonds-hypotheek vangt extra kosten op

Voorafgaand aan de restauratie/onderhoudswerkzaamheden hoopt u alles binnen de begroting te realiseren. In de praktijk pakt dit soms anders uit. Mogelijk is een aanvullende Restauratiefonds-hypotheek een oplossing.

Indien de definitieve drukkende onderhoudskosten hoger zijn dan de vooraf door Belastingdienst Bureau Monumentenpanden vastgestelde onderhoudskosten (min subsidies, verzekeringsuitkeringen en/of andere tegemoetkomingen), kunt u bij het Restauratiefonds hiervoor een verzoek indienen. Dit kan alleen nadat de inspecteur van de Belastingdienst heeft vastgesteld dat dit daadwerkelijk drukkende onderhoudskosten zijn.

Definitieve hoogte Restauratiefonds-hypotheek

De definitieve hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek wordt door het Restauratiefonds vastgesteld aan de hand van een gespecificeerde eindafrekening in combinatie met de aangeleverde facturen en eventuele betalingsbewijzen. Indien nodig kan het voorkomen dat wij de belastingaangifte bij u opvragen.

Minder drukkende onderhoudskosten

Voorafgaand aan de werkzaamheden begroot u de drukkende onderhoudskosten. In de praktijk kan het totaal daarvan lager uitpakken. Bijvoorbeeld doordat materialen goedkoper waren dan verwacht. Of omdat u kosten heeft gemaakt die door de Belastingdienst vooraf niet zijn beoordeeld als drukkende onderhoudskosten.
Indien de definitieve drukkende onderhoudskosten lager zijn dan de vooraf door Belastingdienst Bureau Monumentenpanden vastgestelde onderhoudskosten (min subsidies, verzekeringsuitkeringen en/of andere tegemoetkomingen), kan het Restauratiefonds uw lening naar beneden bijstellen. Lees voor meer informatie de voorwaarden.

Definitieve hoogte Restauratiefonds-hypotheek

De definitieve hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek wordt door het Restauratiefonds vastgesteld aan de hand van een gespecificeerde eindafrekening in combinatie met de aangeleverde facturen en eventuele betalingsbewijzen. Indien nodig kan het voorkomen dat wij de belastingaangifte bij u opvragen.

Betalingsproblemen

Voorziet u betalingsproblemen? Aarzel dan niet en neem tijdig contact met ons op. Stuur een mail naar bijzonderbeheer@restauratiefonds.nl en licht uw persoonlijke situatie toe. Wij nemen  dan contact met u op. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 088 253 90 55.

Lees meer

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?