Met een maatwerkadvies krijgt u meer inzicht in de mogelijkheden om energie te besparen in uw monumentale school en het binnenklimaat te verbeteren.

Wat zijn de voordelen van een maatwerkadvies?

  • Kosten en opbrengsten overzichtelijk.
  • Terugverdientijd wordt helder.
  • Duidelijk inzicht waarop bespaard kan worden.
  • Duidelijk inzicht in de mate waarin het binnenklimaat verbeterd kan worden.

Wat houdt een maatwerkadvies in?

Het maatwerkadvies geeft voor monumentale scholen aan welke maatregelen leiden tot minder energiegebruik, meer duurzaam energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat. In het advies staan ook de kosten vermeld, wat de jaarlijkse besparingen zijn en met welke andere periodieke kosten u rekening moet houden. Ook gaat het advies in op de tijd die het duurt voordat u de investering heeft terugverdiend via besparing op uw energierekening. Het maatwerkadvies is bedoeld voor eigenaren van scholen. Voorheen heette het maatwerkadvies een Energie & Binnenmilieu Advies (EBA).

Aanvragen van een maatwerkadvies

U kunt een maatwerkadvies aanvragen bij een gecertificeerd adviseur. De adviseur komt dan langs om de school te bekijken. Hij of zij kan de adviezen daardoor beter op uw pand afstemmen.

Een goede adviseur heeft kennis van zowel bouwkundige, bouwfysische als installatietechnische zaken. De adviseur kan aangeven wat interessante besparingsmogelijkheden zijn en wat dat ongeveer gaat kosten en opleveren. Voor de uitvoering van de werkzaamheden en specificaties daarvan kunt u vervolgens uitvoerende partijen (installateur en/of aannemer) inschakelen.

Tips voor een maatwerkadvies

  • Ga vooraf na wat u precies verwacht van de adviseur en bespreek dit met hem of haar.
  • Laat de adviseur de verwachte prestaties in zijn rapportage opnemen en laat dit de basis zijn voor de uitvraag richting uitvoerende partijen. Laat uitvoerende partijen aangeven of zij dit kunnen realiseren (en voor 5 of 10 jaar garanderen) en zo niet, wat volgens hen dan wel reëel is.
  • Vraag de adviseur desgewenst naar referenties voor wat betreft het geven van adviezen inzake de verduurzaming van (monumentale) scholen.
  • Vraag desgewenst om tevredenheidsverklaringen van scholen waar na het advies daadwerkelijk maatregelen zijn uitgevoerd.

Hoe vindt u zo’n adviseur?

Op zoek naar een adviseur bij u in de buurt? Kies altijd een adviseur die is aangesloten bij een bedrijf met een zogeheten Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-03 NLEPBD certificaat of gecertificeerd is conform de http://www.fedec.nl/leden-gecertificeerdeleden.phpFedEC-erkenningsregeling. Adviseurs mogen zelf de prijs bepalen voor hun maatwerkadvies. Geef duidelijk uw wensen aan.

Wilt u alléén advies over isolatie, of ook over duurzame energie? En wilt u begeleiding van de adviseur bij de uit te voeren maatregelen? De adviseur kan u informeren over de mogelijkheden. Vraag bij voorkeur meerdere offertes op bij gecertificeerde adviseurs. Ook goed om te doen: vraag bij het advies zelf om heldere uitleg en toelichting op het rapport.

Is een maatwerkadvies te financieren?

Een maatwerkadvies is met de Duurzame Scholenfonds-Lening mee te financieren. Via maandelijkse betalingen spreidt u de kosten van de gehele lening over meerdere jaren tegen een aantrekkelijke, vaste rente. Het minimale leenbedrag bedraagt € 25.000,-.