Fiscale aftrek onderhoudskosten: Actueel

Ook in 2018 is onderhoud fiscaal aftrekbaar. Indien de aftrek in 2019 door het ministerie van OCW wordt omgezet naar een subsidieregeling, dan worden de financieringsmogelijkheden bij het Restauratiefonds verruimd, of eigenaren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Het zal gaan om een vervangende nieuwe onderhoudsregeling en de bestaande subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

Belastingaangifte

Waar moet u als monumenteigenaar op letten bij uw aangifte? Wilt u weten welke voorwaarden gelden voor de fiscale aftrek, wie de onderhoudskosten vaststelt en welke kosten wel of niet aftrekbaar zijn? 

Lees meer over belastingaangifte.

Hypotheekrenteaftrek

Betaalt u hypotheekrente, dan komt u (mogelijk) in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Waar moet u als monumenteigenaar op letten bij de hypotheekrenteaftrek?

Meer informatie over hypotheekrenteaftrek

Voorlopige aanslag Belastingdienst

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen bij de Belastingdienst. Veel woonhuiseigenaren doen dit omdat ze een deel van de hypotheekrente kunnen aftrekken. Hierdoor krijgen ze belasting eerder - als een voorschot- terug.

Meer informatie over de Voorlopige Aanslag

Website van de Belastingdienst

Voor de volledige informatie over het aftrekken van de onderhoudskosten, hypotheekrenteaftrek of de voorlopige aanslag verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Ga naar de website van de Belastingdienst

De fiscale informatie die u hierboven kunt lezen is uitsluitend bedoeld om u op hoofdlijnen te informeren over fiscaliteit die samenhangt met uw lening. Het Restauratiefonds staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Wij geven geen advies, dus ook niet over fiscale zaken.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

  • Voorfinanciering Belastingteruggave

    • Restaureren

    Wanneer u bij ons een financieringsaanvraag doet, dan kunt u kiezen om de belastingsteruggave voor uw onderhoudskosten voor te financieren. 

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?