Fiscale aftrek onderhoudskosten: Actueel

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u (een deel van) uw restauratiekosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Het gaat om de onderhoudskosten, deze zijn, als persoonsgebonden aftrek aftrekbaar van uw inkomen. De Belastingdienst kan voorafgaand aan de start van de restauratie de onderhoudskosten vaststellen. Deze vaststelling heeft u ook nodig als u een Restauratiefonds(plus)-hypotheek wilt aanvragen. Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen en om te vormen naar een subsidieregeling. De beoogde afschaf ging gepaard  met een bezuiniging op het jaarlijks beschikbare budget. Dit wetsvoorstel is aangehouden.  In de Voorjaarsnota 2017 van 1 juni bevestigde het Ministerie van Financiën dat de eerder aangekondigde bezuiniging, die gepaard ging met de omvorming van de monumentenaftrek, definitief van de baan is. 

De wetswijziging heeft forse uitvoeringsconsequenties, waarvoor veel voorbereidingstijd nodig is. Bovendien vindt minister Bussemaker het belangrijk om de gebruikers van deze regeling niet te lang in onzekerheid te laten over de situatie in het komende jaar. Daarom heeft de minister in overleg met de staatssecretaris van Financiën besloten de Kamer in een brief voor te stellen de wetswijziging met een jaar uit te stellen tot 2019. Over het fiscaal jaar 2018 kan dan nog gebruik gemaakt worden van de fiscale aftrekmogelijkheden zoals beschreven op de site van De Belastingdienst. In 2018 zal het ministerie van OCW, in overleg met veldpartijen, wel verder gaan met de uitwerking van een vervangende subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten vanaf 2019. Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen.

Meer informatie over de Aftrek Onderhoudskosten

Belastingaangifte

Waar moet u als monumenteigenaar op letten bij uw aangifte? Wilt u weten welke voorwaarden gelden voor de fiscale aftrek, wie de onderhoudskosten vaststelt en welke kosten wel of niet aftrekbaar zijn? 

Lees meer over belastingaangifte.

Hypotheekrenteaftrek

Betaalt u hypotheekrente, dan komt u (mogelijk) in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Waar moet u als monumenteigenaar op letten bij de hypotheekrenteaftrek?

Meer informatie over hypotheekrenteaftrek

Voorlopige aanslag Belastingdienst

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen bij de Belastingdienst. Veel woonhuiseigenaren doen dit omdat ze een deel van de hypotheekrente kunnen aftrekken. Hierdoor krijgen ze belasting eerder - als een voorschot- terug.

Meer informatie over de Voorlopige Aanslag

Website van de Belastingdienst

Voor de volledige informatie over het aftrekken van de onderhoudskosten, hypotheekrenteaftrek of de voorlopige aanslag verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Ga naar de website van de Belastingdienst

De fiscale informatie die u hierboven kunt lezen is uitsluitend bedoeld om u op hoofdlijnen te informeren over fiscaliteit die samenhangt met uw lening. Het Restauratiefonds staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Wij geven geen advies, dus ook niet over fiscale zaken.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw feedback.
*

Vul ten minste één contactoptie in:

  • Voorfinanciering Belastingteruggave

    • Restaureren

    Wanneer u bij ons een financieringsaanvraag doet, dan kunt u kiezen om de belastingsteruggave voor uw onderhoudskosten voor te financieren. 

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw feedback.
*

Vul ten minste één contactoptie in: