Is uw rijksmonument geen woonhuis? Maar bijvoorbeeld een boerderij, kerk of molen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse Instandhoudingsubsidie, voorheen uit de Brim-regeling, nu de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na toekenning zorgt het Restauratiefonds voor de uitbetaling.​​

Wat is Instandhoudingssubsidie?

Voorheen viel de Instandhoudingssubsidie onder de BRIM, nu onder de SIM. SIM staat voor Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. De subsidie is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van monumenten die oorspronkelijk niet als woonhuis zijn gebouwd en die nu niet als woonhuis in gebruik zijn. Deze regeling heeft een aantal uitzonderingen bijvoorbeeld voor (in het verleden) herbestemde panden, de-centrale overheden en kerken.

Subsidie aanvragen

Instandhoudingssubsidie vraagt u rechtstreeks aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U moet voor de aanvraag onder andere een 6-jarenonderhoudsplan indienen. Hoe dit werkt? Dat leest u op de website van de Rijksdienst: www.cultureelerfgoed.nl.

Uitbetaling van de subsidie

Nadat de subsidie is toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt het Restauratiefonds voor de uitbetaling. Hierover ontvangt u van ons automatisch bericht. 

Lenen in plaats van subsidie

Soms kunt u in plaats van Instandhoudingssubsidie de Restauratiefonds-hypotheek of de Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. Dit is een lening met een aantrekkelijke lage rente. Wij helpen u graag bij het maken van een verstandige keuze voor subsidie of lenen.

Is uw pand geen woonhuis en komt u volgens de SIM (voorheen de Brim)-regeling in aanmerking voor een jaarlijkse Instandhoudingssubsidie ? Dan kunt u ook kiezen voor een laagrentende lening. Voor  rijksmonumenten in het bezit van overheden geldt deze keuze niet. U kunt alleen subsidie aanvragen.​

De beste keuze is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Er is geen advies te geven dat voor iedereen van toepassing is. Wel kunnen wij u enkele uitgangspunten meegeven die u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze:

 • De grondslag van subsidie en een Restauratiefonds-hypotheek verschillen
  • Subsidie is gebaseerd op de subsidiabele kosten. Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden die zijn gericht op behoud van aanwezige monumentale waarden.
  • De basis van de Restauratiefonds-hypotheek wordt gevormd door de onderhoudskosten zoals deze worden vastgesteld door Belastingdienst Bureau Monumentenpanden. Hierbij is het verschil tussen onderhouds- en verbeteringskosten van belang.
 • Subsidie drukt uw fiscale aftrekmogelijkheden. De rente die eigenaren met een rijksmonument (in particulier bezit en in gebruik als hoofdverblijf) betalen over de Restauratiefonds-hypotheek is fiscaal aftrekbaar.
 • Na afloop van de instandhoudingsperiode van 6 jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld. Een financiering gaat u aan voor langere tijd.

Wijzigingen per 2013

Met ingang van 2013 is de Brim-regeling op een aantal punten gewijzigd. Zo gelden er andere indieningsvoorwaarden. Ook wordt de maximale subsidie in vervolg berekend op basis van de herbouwwaarde van uw monument. Belangrijk om hier goed kennis van te nemen voordat u een aanvraag doet. Alles over deze wijzigingen en meer leest u op Monumenten.nl.

Kijk ook eens bij onze laagrentende financieringen

 • Restauratiefonds-hypotheek

  • Restaureren

  Als u binnenkort een rijksmonumentaal pand gaat restaureren, komt u in veel gevallen voor de financiering van uw restauratie in aanmerking voor een Restauratiefonds-hypotheek.

 • Restauratiefondsplus-hypotheek

  • Restaureren
  • Herbestemmen

  Gaat u binnenkort een omvangrijke restauratie uitvoeren van een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. 

Welk bedrag kunt u financieren met:

Instandhoudingssubsidie voor onderhoud

Als eigenaar van een monument anders dan een woonhuis kunt u aanspraak maken op 50% subsidie. Het bedrag wordt berekend op basis van de subsidiabele onderhoudskosten. U ontvangt een subsidiebeschikking met zes jaarlijks uit te keren bedragen. Het maximum te ontvangen totale subsidiebedrag is 3% van de herbouwwaarde. Per jaar is dat 0,5%. 

Voorbeeld:
Herbouwwaarde =  500.000 euro
Maximum subsidiabele kosten 0,5 % Herbouwwaarde
Subsidie 50%

Maximale subsidie voor 6 jaar:  500.000 euro x 0,5% x 6 jr = 15.000 euro x 50% = 7.500 euro subsidie

 

Over de Instandhoudingssubsidie en met voorbeeldberekeningen leest u op Monumenten.nl

Laagrentende lening

De Restauratiefonds-hypotheek is een annuïteitenlening met een lage rente. De hoogte van de hypotheek wordt ondermeer bepaald door de onderhoudskosten aan uw rijksmonument. Van deze kosten kunt doorgaans u 70% financieren met een Restauratiefonds-hypotheek.

 

Meer hierover leest u op onze pagina over de Restauratiefonds-hypotheek.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?