Is uw rijksmonument geen woonhuis? Maar bijvoorbeeld een boerderij, kerk of molen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse Instandhoudingsubsidie, de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na toekenning zorgt het Restauratiefonds voor de uitbetaling.​​ Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Voor particuliere eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten bestaat met ingang van 2019 de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Een aanvraag kan jaarlijks ingediend worden tussen 1 maart en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Op 1 maart 2020 kan de woonhuissubsidie dus voor het eerst aangevraagd worden (over het jaar 2019). Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 

Uitbetaling van de subsidie

Nadat de subsidie is toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt het Restauratiefonds voor de uitbetaling. Hierover ontvangt u van ons automatisch bericht. 

Lenen in plaats van subsidie

Soms kunt u in plaats van Instandhoudingssubsidie de Restauratiefonds-hypotheek of de Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. Dit is een lening met een aantrekkelijke lage rente. Wij helpen u graag bij het maken van een verstandige keuze voor subsidie of lenen.

Komt uw pand niet in aanmerking voor Instandhoudingssubsidie? Dan kunt u ook kiezen voor een laagrentende lening. Voor  rijksmonumenten in het bezit van overheden geldt deze keuze niet. U kunt alleen subsidie aanvragen.​

De beste keuze is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Er is geen advies te geven dat voor iedereen van toepassing is. Wel kunnen wij u enkele uitgangspunten meegeven die u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze:

  • De grondslag van subsidie en een Restauratiefonds-hypotheek verschillen
    • Subsidie is gebaseerd op de subsidiabele kosten. Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden die zijn gericht op behoud van aanwezige monumentale waarden.
    • De basis van de Restauratiefonds-hypotheek wordt gevormd door de onderhoudskosten zoals deze worden vastgesteld door een aangewezen bouwkundig bureau
  • De rente die eigenaren met een rijksmonument (in particulier bezit en in gebruik als hoofdverblijf) betalen over de Restauratiefonds-hypotheek is fiscaal aftrekbaar.
  • Na afloop van de instandhoudingsperiode van 6 jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld. Een financiering gaat u aan voor langere tijd.

Schema: Subsidie of lenen?

schema subsidie of lenen

Welk bedrag kunt u financieren met:

Instandhoudingssubsidie voor onderhoud

Als eigenaar van een monument anders dan een woonhuis kunt u aanspraak maken op 50% subsidie. Het bedrag wordt berekend op basis van de subsidiabele onderhoudskosten. U ontvangt een subsidiebeschikking met zes jaarlijks uit te keren bedragen. Het maximum te ontvangen totale subsidiebedrag is 3% van de herbouwwaarde. Per jaar is dat 0,5%. 

Voorbeeld:
Herbouwwaarde =  500.000 euro
Maximum subsidiabele kosten 0,5 % Herbouwwaarde
Subsidie 50%

Maximale subsidie voor 6 jaar:  500.000 euro x 0,5% x 6 jr = 15.000 euro x 50% = 7.500 euro subsidie

 

Over de Instandhoudingssubsidie en met voorbeeldberekeningen leest u op Monumenten.nl

Laagrentende lening

De Restauratiefonds-hypotheek is een annuïteitenlening met een lage rente. De hoogte van de hypotheek wordt onder meer bepaald door de onderhoudskosten aan uw rijksmonument. 

 

Meer hierover leest u op onze pagina over de Restauratiefonds-hypotheek.

Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Het subsidiepercentage voor subsidiabele onderhoudskosten die gemaakt zijn in 2019 en 2020 (waarvan de aanvragen worden ingediend in 2020 en 2021) bedraagt 38%. Het percentage van 38% subsidie op instandhoudingskosten is voor de jaren 2020 en 2021 vastgelegd, na die periode is een aangepast subsidiepercentage mogelijk. Er is geen minimum- of maximum aanvraagbedrag. Wel moet een aanvrager bij een aanvraag van meer dan €70.000,- een inspectierapport overleggen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?