Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek (Maastricht)

​Het Elisabeth Strouven Monumentenfonds is er voor eigenaren van monumenten in Maastricht en omgeving. Voor welke eigenaren dat geldt leest u hieronder. U vindt hier ook informatie over de voorwaarden en kenmerken van een lening of een eventuele subsidie uit dit fonds.​​

Welke eigenaren van monumenten komen in aanmerking?

 • Eigenaren van een rijksmonument met een openbare, maatschappelijke of culturele functie. Denk bijvoorbeeld aan een museum of een concert- en/of expositieruimte. Het pand moet minimaal 15 dagen per jaar een openbare functie hebben.

 • Eigenaren van andere rijksmonumenten dan gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan een orgel, nagelvast meubilair, wand- en plafondschilderingen en stucwerk.

 • Eigenaren van monumenten die de gemeente (officieus) een status heeft gegeven.

Het minimum hypotheekbedrag is 25.000 euro. De hoogte van de hypotheek wordt bepaald door het Elisabeth Strouven Fonds op basis van de subsidiabele kosten. Wat de subsidiabele kosten zijn  leest u onder 'Kenmerken'. 

  Het Elisabeth Strouven Fonds kan in plaats van een Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek ook een subsidie toekennen die het Restauratiefonds uitbetaalt.

  ​Vragen

  Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

  Remco Vos
  Telefoon 088 - 253 90 20 of
  Mobiel 06 22 39 23 48
  E-mail r.vos@restauratiefonds.nl

  Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij:

  Elisabeth Strouven Fonds
  Telefoon 043 763 08 99
  E-mail: info@elisabethstrouven.nl
  Website Elisabeth Strouven Fonds

    

   Rentetarief

   • 1,5%
    10 jaar vast

   Voorwaarden Elisabeth Strouven Monumentenfonds

   Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

   Voldoet u aan de voorwaarden?

   Voorwaarden

   • U bent eigenaar van een rijksmonument of een monument dat (officieus) een status van de gemeente heeft gekregen, met een openbare, maatschappelijke of culturele functie, met minimaal 15 dagen per jaar openbare functie. Of het gaat om een rijksmonument dat geen gebouw is, maar bijvoorbeeld aan een orgel, nagelvast meubilair, wand- en plafondschilderingen en stucwerk.
   • Het monument staat in de gemeente Maastricht. Op grond van de 10%-regeling komen ook initiatieven uit de gemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen en Valkenburg aan de Geul in aanmerking.
   • Het monument is eigendom van een rechtspersoon die zich (mede) bezighoudt met de instandhouding van cultureel erfgoed.
   • Deze rechtspersoon werkt aan het behoud van het betreffende monument volgens een (meerjarig) investeringsprogramma en laat jaarlijks het gebouw inspecteren door de Monumentenwacht.
   • Het gaat om kosten voor maatregelen om verval of vervolgschade te voorkomen en het behoud van het monument en zijn cultuurhistorische waarden te bevorderen.
   • De voorgenomen werkzaamheden dienen sober en doelmatig te zijn, gericht op maximaal behoud van aanwezige historische materialen of op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen.
   • Voor gebouwen kan het alleen gaan over de buitenkant (daken, goten, dakkapellen, wanden, ramen, deuren, poorten e.d.).
   • De werkzaamheden moeten, afhankelijk van de omvang, maximaal binnen 2 jaar na toekenning van de lening zijn uitgevoerd.
   • Na afloop van de werkzaamheden moet het hele monument in goede staat verkeren en zonder aanvullende maatregelen voor lange tijd in een goede staat gehouden kunnen worden.
   • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
   • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
   • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
   • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

   Download het complete voorwaardenboek

   Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

   Naar het online aanvraagformulier van het Restauratiefonds

   Stappenplan

   1. 1

    Neemt u eerst contact op met: 

    Elisabeth Strouven Fonds
    Telefoon 043 763 08 99
    E-mail: info@elisabethstrouven.nl
    Website Elisabeth Strouven Fonds 
    De hoogte van de hypotheek wordt bepaald door het Elisabeth Strouven Fonds op basis van de subsidiabele kosten.

   2. 2

    Aanvraag indienen bij het Nationaal Restauratiefonds

    Vul vervolgens ons online aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe.

    Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

    • Uw monument
    • Uw financieringsbehoefte
    • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

    Tussentijds opslaan

    Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

    Aanvraagformulier Restauratiefonds

   3. 3

    Documenten uploaden

    Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
    Het gaat om de volgende documenten:

    • Een scan van uw paspoort
    • Verklaring subsidiabele kosten van de Stichting Elisabeth Strouven als u deze al in uw bezit heeft.
    • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
    • Of, indien u ondernemer of zakelijke aanvrager bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar

    Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is.

   4. 4

    Toetsing van uw aanvraag 

    Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

   Productkenmerken

   • Hoogte van de lening

    Het minimum hypotheekbedrag is 25.000 euro. De hoogte van de hypotheek wordt bepaald door het Elisabeth Strouven Fonds op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten zijn:

    • Kosten voor maatregelen om verval of vervolgschade te voorkomen en het behoud van het monument en zijn cultuurhistorische waarden te bevorderen.
    • De voorgenomen werkzaamheden dienen sober en doelmatig te zijn, gericht op maximaal behoud van aanwezige historische materialen of op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen.
    • Voor gebouwen kan het alleen gaan over de buitenkant (daken, goten, dakkapellen, wanden, ramen, deuren, poorten e.d.).
    • De werkzaamheden moeten, afhankelijk van de omvang, maximaal binnen 2 jaar na toekenning van de lening zijn uitgevoerd.
    • Na afloop van de werkzaamheden moet het hele monument in goede staat verkeren en zonder aanvullende maatregelen voor lange tijd in een goede staat gehouden kunnen worden.

    Van alle voorwaarden kan in bepaalde gevallen afgeweken worden.

   • Rente

    De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

    Rekenvoorbeeld
     

    Basisrente

    Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

    Afslag

    Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

    Rente Restauratiefonds- hypotheek

    Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

    Voorbeeld 2:   3%-

    5%

    =-2%

    Uw rente is door de minimum rente 1,5%

   • Looptijd

    De looptijd is maximaal 30 jaar.

    De looptijd kan korter zijn als:

    • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
    • Uw lening relatief laag is. 
    • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
   • Maandbedrag

    Er is geen minimum maandbedrag voor rente en aflossing.

    De Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

   • Behandelingskosten

    Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

   • Overdraagbaar

    De lening is onder voorwaarden overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

   • Zekerheden

    Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

   Aandachtspunten

   Toenemende netto maandlasten

   Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

   Goedkeuring aanvraag

   Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek. De Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

   De rentevaste periode

   In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

   Lening moet u terug betalen

   De Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

   Risico als uw inkomen daalt

   Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek te betalen.

   Risico van restschuld

   Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

   Heeft u een vraag?

   088 253 90 20
   contact