Wat is de Voorfinanciering Belastingteruggave?

Wanneer u bij ons een financieringsaanvraag doet, dan kunt u kiezen om de belastingsteruggave voor uw onderhoudskosten voor te financieren. 

De Voorfinanciering Belastingteruggave kunt u aanvragen als u eigenaar van een rijksmonument bent én u in loondienst bent. Uw onderhoudskosten zijn dan meestal voor een groot deel fiscaal aftrekbaar. 

De Voorfinanciering Belastingteruggave is een kortlopende lening met een marktconforme rente, waarmee u een gedeelte van de restauratie van uw monument financiert. U betaalt maandelijks een bedrag dat nagenoeg gelijk is aan de (extra) voorlopige aanslag die u van de Belastingdienst ontvangt door de aftrek van de onderhoudskosten. Zo kunt u dit fiscale voordeel direct optimaal benutten bij de financiering van uw restauratie. 

De voordelen van de Voorfinanciering Belastingteruggave

 • Als u de Voorfinanciering Belastingteruggave combineert met de Restauratiefonds-hypotheek of de Restauratiefondsplus-hypotheek, dan financiert u een groot deel de onderhoudskosten van uw rijksmonument.

 • U beschikt, op declaratiebasis, direct over het belastingvoordeel dat u heeft uit de aftrek van de onderhoudskosten.

 • Na een paar jaar is door deze hypotheekvorm uw totale hypotheekschuld lager.

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten, die u hieronder kunt lezen. De fiscale informatie die u hieronder kunt lezen is uitsluitend bedoeld om u op hoofdlijnen te informeren over fiscaliteit die samenhangt met de lening. Het Restauratiefonds staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Wij geven geen advies, dus ook niet over fiscale zaken.

Fiscale aftrek onderhoudskosten

Ook in 2018 is onderhoud fiscaal aftrekbaar. Op vrijdag 22 juni maakte minister van Engelshoven van het ministerie van OCW met de brief ‘Erfgoed Telt’ bekend dat de fiscale aftrek per 2019 wordt omgezet in een subsidieregeling. Over het fiscaal jaar 2018 kan nog gebruik gemaakt worden van de fiscale aftrekmogelijkheden zoals beschreven op de site van de Belastingdienst. 

Lees meer over de aftrek onderhoudskosten.

Voorwaarden Voorfinanciering Belastingteruggave

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument in Nederland, dat wordt gerestaureerd of waaraan onderhoud wordt gepleegd.
 • Het rijksmonument is in particulier eigendom (eigen woning of een verhuurd pand). 
 • U bent in loondienst.
 • U ontvangt maandelijks een vooraf vastgesteld inkomen.
 • U heeft een verklaring voor de onderhoudskosten van Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM). Het bedrag, verminderd met subsidies en verzekeringsuitkeringen, is ook het uitgangspunt voor de Restauratiefonds-hypotheek of de Restauratiefondsplus-hypotheek.
 • Uw administratie is op orde.
 • U bent ‘bij’ met uw belastingaangiften en aanslagen.
 • U vraagt jaarlijks een voorlopige aanslag aan.
 • U vraagt jaarlijks een voorlopige (gewijzigde) aanslag aan bij de Belastingdienst. Hierdoor ontvangt u een maandelijkse teruggave op uw bankrekening.

Download het complete voorwaardenboek

Neem uw fiscale voordeel mee in de financiering van uw restauratie

Stappenplan

 1. 1

  Aanvraag verklaring onderhoudskosten van Belastingdienst

  Voordat u aan de restauratie begint, vraagt u bij de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) een verklaring aan. Hiermee heeft u voorafgaand aan de restauratie zekerheid over de fiscale aftrek én kunt u een Restauratiefonds-hypotheek en Restauratiefondsplus-hypotheek en een Voorfinanciering Belastingteruggave aanvragen. In die verklaring staan de onderhoudskosten vermeld.

  Het bedrag van deze onderhoudskosten verminderd met subsidies en verzekeringsuitkeringen, bepaalt naast de fiscale aftrek ook de hoogte van uw Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek. Lees meer over de aftrek van onderhoudskosten. 

 2. 2

  U vult het online aanvraagformulier in

  Voor de aanvraag van de Voorfinanciering Belastingteruggave kunt u het aanvraagformulier online invullen. Dit is hetzelfde aanvraagformulier waarin u ook de Restauratiefonds(plus)hypotheek en eventuele andere leningen bij ons aanvraagt. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Restauratiefonds.

 3. 3

  U ontvangt een offerte

  Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte met daarbij de voorwaarden van het Restauratiefonds. Als u deze accepteert, stuurt u deze ondertekend retour.

 4. 4

  U controleert onze berekening

  Nadat u de offerte heeft ontvangen controleert u de berekening van het fiscale voordeel en de periode waarin u dit ontvangt, of u laat dit door uw fiscaal adviseur controleren.

 5. 5

  U vraagt een voorlopige aanslag aan bij de Belastingdienst

  U vraagt een (gewijzigde) voorlopige aanslag bij de Belastingdienst aan en ontvangt hiervoor een beschikking. Hiermee wordt de voorlopige aanslag aangepast.

 6. 6

   Ieder jaar past u de voorlopige aanslag aan

  Ieder jaar controleert u de voorlopige aanslag van de Belastingdienst. U wijzigt deze of u accordeert het voorstel van de Belastingdienst. Als u het volledige bedrag aan onderhoudskosten heeft afgetrokken, dan moet u de voorlopige aanslag verlagen.

Productkenmerken

 • Rente

  De Voorfinanciering Belastingteruggave heeft een marktconforme rente met een rentevaste periode van 5 jaar. 

 • Lening ter grootte van belastingvoordeel

  De hoogte van de Voorfinanciering Belastingteruggave is gebaseerd op de grootte van het fiscale voordeel dat u heeft door aftrek van de drukkende onderhoudskosten. Het minimum bedrag dat u kunt lenen is € 5.000.

  Rekenvoorbeeld:

  Door de Belastingdienst vastgestelde drukkende onderhoudskosten zijn € 125.000. Hiervan is 80% aftrekbaar dus € 100.000. We gaan er in dit voorbeeld van uit dat u hiervan 25% belasting terugkrijgt. In werkelijkheid ligt dit percentage vaak hoger, maar in een aantal gevallen ook lager.
  De hoogte van de Voorfinanciering Belastingteruggave is in dit voorbeeld (€ 100.000 a 25%) € 25.000.

   

 • Maandelijkse lasten

  De maandelijkse lasten van de Voorfinanciering Belastingteruggave zijn ongeveer gelijk aan het bedrag dat u maandelijks terugkrijgt van de Belastingdienst. Het minimum maandbedrag aan rente- en aflossing is € 100

 • Maandelijks vast bedrag rente en aflossing

  De maandelijkse lasten van de Voorfinanciering Belastingteruggave zijn ongeveer gelijk aan het bedrag dat u maandelijks terugkrijgt van de Belastingdienst. Het minimum maandbedrag aan rente- en aflossing is € 100. De Voorfinanciering Belastingteruggave is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost (let op: dit betreft een jaarannuïteit). Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elk jaar meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke of volledige) aflossingen zijn altijd vergoedingsvrij mogelijk.

 • Looptijd

  De looptijd is maximaal vijf jaar en moet gelijk zijn aan de periode waarin u het fiscale voordeel van de Belastingdienst maandelijks terug ontvangt.
  De looptijd van de Voorfinanciering Belastingteruggave in onderstaand voorbeeld is een inschatting van het Restauratiefonds. Wij raden u aan om deze looptijd af te stemmen met uw fiscaal adviseur voordat u de offerte ondertekent.

  Voorbeeld:

  Uw bruto jaarinkomen is € 60.000. Stel: uw hypotheekrenteaftrek (minus eigen woningforfait) bedraagt € 10.000.
  Uw belastbaar inkomen is dan € 60.000 -/- € 10.000 = € 50.000.

  Stel de drukkende onderhoudskosten zijn (€ 125.000 a 80% =) € 100.000
  Als u de drukkende onderhoudskosten in het jaar van restauratie (jaar 1) aftrekt, daalt uw inkomen tot nul. Een bedrag van € 50.000 van de drukkende onderhoudskosten heeft u nog niet kunnen verrekenen. Deze mag u mee nemen naar de toekomst. U kunt dan in jaar 2 uw belastbaar inkomen op dezelfde manier ook tot nul brengen. Op deze manier hoeft u twee jaar lang geen belasting te betalen. (De Belastingdienst stort dit voordeel maandelijks op uw rekening als u een voorlopige aanslag heeft aangevraagd. De maandelijkse lasten van deze lening zijn ongeveer gelijk aan de maandelijkse storting van de Belastingdienst.). 
  De lening Voorfinanciering Belastingteruggave loopt in dit voorbeeld 2 jaar.

 • Behandelingskosten

  Voor de behandeling van uw hypotheekaanvraag brengen wij behandelingskosten in rekening. Voor monumenteigenaren die onder particuliere voorwaarden hun woonhuis of een verhuurd pand financieren, zijn de behandelingskosten € 1.250 per offerte. Bij leningen van € 80.000,- of lager bedragen de behandelingskosten 1,5% per offerte.

  In alle overige gevallen bedragen de behandelingskosten een percentage van de hoofdsom.

  Naast de behandelingskosten brengen wij voor particuliere eigenaren extra kosten in rekening voor de volgende aanvullende werkzaamheden:

  Borgstelling
   

  Een borg is een persoon (een derde) die extra zekerheid verstrekt aan het Restauratiefonds.  Hiervoor stellen wij een overeenkomst op en spreken wij de borgsteller persoonlijk voor het verstrekken van de offerte. Ook beoordelen wij de financiële situatie van de ‘borg’.
   

  € 250,-

  Het mee verbinden van een extra pand

   

  Soms is het te restaureren pand onvoldoende waard (na restauratie) om de hypotheek te kunnen verstrekken. Door een extra zekerheid te verstrekken met een hypotheek op een ander pand (met voldoende overwaarde), kan er als nog voldoende zekerheid worden verstrekt aan het Restauratiefonds. 

   

  € 250,-

  Jaarcijfers

   

  Als wij voor het beoordelen van uw financieringsaanvraag van een of meerdere bedrijven jaarcijfers moeten analyseren vragen wij voor de inspanningen een (extra) vergoeding

   

   

  € 250,-

  Verhuur

  Bij het financieren  van een verhuurd / te verhuren pand vragen wij voor de inspanningen een vergoeding. Dit heeft te maken met het analyseren van de huurinkomsten en de bestendigheid hiervan.

  € 250,-

   

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij een recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel aanvullende zekerheden verlangen.

 • Uitbetalingen

  U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan alleen met daarvoor bestemde declaratieformulieren en een Bouwrekening. De declaratie moet goedgekeurd zijn door het Restauratiefonds, voordat de nota’s worden uitbetaald. De kosten moeten namelijk besteed zijn aan het monument.

Aandachtspunten

Wij wijzen u op een aantal belangrijke risico’s en aandachtspunten, voordat u de Voorfinanciering Belastingteruggave aanvraagt.​

Raadpleeg uw fiscaal adviseur

U gaat met de Voorfinanciering Belastingteruggave een lening aan die u moet terugbetalen uit uw voorlopige aanslag. Stem de hoogte en looptijd van de lening daarom af met uw fiscaal adviseur vóór het ondertekenen van de offerte.

Inschatting belastingvoordeel

Wij maken een inschatting van het belastingvoordeel. De hoogte van de lening en de periode waarin u het fiscale voordeel (aftrek onderhoudskosten) van de Belastingdienst terugkrijgt, bepaalt de looptijd van de lening. U kunt de lening later niet aanpassen als het werkelijke belastingvoordeel lager is, of de periode van het voordeel anders. Daarom adviseren wij u onze inschatting voor te leggen aan uw fiscaal adviseur, voordat u de offerte tekent.

Als uw inkomen daalt

Daalt uw inkomen opeens sterk, bijvoorbeeld doordat u werkloos wordt, dan ontvangt u het fiscale voordeel in een veel langere periode terug. Het fiscale voordeel sluit dan niet meer aan op deze leningsvorm. Bovendien kan het bedrag dat u van de Belastingdienst terugkrijgt lager uitvallen.

Tijdig aanvragen

U moet de voorlopige aanslag bij de Belastingdienst aanvragen voor de ingangsdatum van uw lening. Als u dit niet doet loopt u het risico dat u de lening niet kunt terugbetalen uit de maandelijks te ontvangen bedragen van de Belastingdienst.

U vraagt zelf de voorlopige aanslag bij de Belastingdienst aan

Elk jaar moet u de voorlopige aanslag controleren en eventueel aanpassen. Doet u dat niet, dan kan er een groot verschil ontstaan tussen wat u maandelijks voor de lening moet betalen en u maandelijks van de Belastingdienst terug ontvangt.

Na aftrek van de onderhoudskosten: u neemt actie richting de Belastingdienst

Na aftrek van de onderhoudskosten moet u zelf de Belastingdienst vragen de voorlopige aanslag te verlagen. Dit moment zal normaliter gelijk zijn aan het einde van de looptijd van uw lening.

Jaarannuïteit

Bij de Voorfinanciering Belastingteruggave wordt een jaarannuïteit gehanteerd. Lees meer over de jaarannuïteit. 

Hulp nodig? De Restauratiewijzer helpt u met uw aanvraag

 • Gratis hulp bij de financiën en procedures
 • Wij beoordelen de financiële haalbaarheid
 • Quick Scan door een bouwkundig expert