Provincie Groningen vult het Cultuurfonds voor Monumenten aan met ruim 2 miljoen euro. Ook is het nu mogelijk om uit het Cultuurfonds naast restauratie ook verduurzaming en herbestemming laagrentend te financieren. Goed nieuws dus voor Groningse eigenaren van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Zij kunnen met een lening uit het fonds hun monument in stand houden. 

Door de samenwerking tussen de provincie, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Restauratiefonds is het Cultuurfonds voor Monumenten tot stand gekomen. Het blijkt al sinds 2003 een effectief middel om eigenaren te ondersteunen bij het in stand houden van hun monument. Met de verbreding van het Cultuurfonds kunnen eigenaren nog beter ondersteund worden bij hun plannen. Want ondersteuning bij restauratie, herbestemming én duurzaamheid zorgt voor goed gebruik van erfgoed en maakt het toekomstproof.
Vanaf 1 april is de vernieuwde lening uit het Cultuurfonds beschikbaar.

 

Lees meer over de Cultuurfonds-hypotheek