‘Alle monumenten springlevend’: in 2016 heeft het Restauratiefonds weer stappen gezet om dit doel te bereiken. De financiële verslaglegging hiervan, en de verantwoording door het bestuur, vindt u jaarlijks in ons jaarverslag. 

U leest in het jaarverslag onder meer hoe wij met kennis en financieringen monumenteneigenaren hebben ondersteund bij het realiseren van hun droom; wonen of werken in een bijzonder pand. Want door eigenaren te helpen bij deze droom willen wij samen met overheden en erfgoedorganisaties een bijdrage leveren aan een mooi en herkenbaar Nederland.

Bekijk het digitale jaarverslag