Het Nationaal Restauratiefonds is gestart met een Community, waarin (aankomend) monumenteigenaren bij elkaar worden gebracht om ervaringen en tips uit te wisselen, verhalen met elkaar te delen maar ook om elkaar te ontmoeten. Dit kan online, maar ook tijdens bijeenkomsten.

Vijfde bijeenkomst op zaterdag 22 september 2018 in Maren-Kessel

Deze Communitybijeenkomst zijn we te gast bij twee van onze leden, Simon Dermijn en Hannah Vossen. Mogelijke onderwerpen: instandhouding, verduurzaming en vermarkten van monumenten en hoe om te gaan met monumentaal groen. Nadere informatie volgt binnenkort. Zet de datum alvast in uw agenda en meld u in de online community aan of stuur een mail naar community@restauratiefonds.nl