Op 1 juli 2020 kregen 8 eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door de beoordelingscommissie van het Boerderijenfonds positief is beoordeeld. Met de toekenning aan deze 8 projecten is een bedrag gemoeid van in totaal 1,5 miljoen euro. 

Met deze initiatieven worden 8 historische boerderijen herbestemd. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, ontstaat er meerwaarde door nieuwe (maatschappelijke) functies èn wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld een hospice, klooster, bezoekboerderij, kinderdagverblijf en dorpskamer, woon-zorgcomplex en logies in combinatie met educatie. Aandacht voor de erf- en landschapsinrichting speelde bij de beoordeling ook een rol. De gehonoreerde projecten komen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Gelderland en Noord-Brabant.  

Over het Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en advies. Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.  
 
Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.  
 
Voor meer informatie: www.boerderijenfonds.nl     
 
De uiterste inzenddatum voor de volgende aanvraagronde is 1 oktober 2020. 

Foto: Henk Bootsma