Vastgelopen herbestemmingsprojecten die een nieuwe impuls nodig hebben, kunnen vanaf nu door de ‘Commissie Herbestemming Monumenten’ extra steun krijgen. Zoals bemiddeling of advies bij bouwkundige problemen, trage vergunning trajecten, tegenstrijdige regelgeving, etc.

De Commissie, onder begeleiding van Professor mr. Pieter van Vollenhoven, zet zich op dit moment al in voor enkele projecten, bijvoorbeeld het Klooster ter Apel en de monumentale boerderij Mariënhof in Westmaas. Uitgangspunt voor de commissie is dat het herbestemmingsproject in een gevorderd stadium moet zijn en er sprake is van concrete knelpunten die de realisatie (nog) in de weg staan. Het gaat om rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten. Zowel het Nationaal Restauratiefonds als het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap ondersteunen deze commissie.

Aanmelden van vastgelopen trajecten


Kunt u ook hulp gebruiken? Of kent u een project dat net dat extra steuntje in de rug kan gebruiken om de herbestemming toch van de grond te krijgen? Mail deze case dan. 

 

Herbestemming al jarenlang inzet van Van Vollenhoven


Professor mr. Pieter van Vollenhoven heeft zich jaren als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds ingezet voor het behoud van monumenten. Enkele jaren geleden heeft hij afscheid genomen als voorzitter van het fonds, maar hiermee is zijn betrokkenheid bij het onderwerp niet verminderd. Minister Bussemaker heeft hem tijdens zijn afscheid gevraagd of hij zich zou willen blijven inzetten voor het onderwerp ‘Herbestemmen van monumenten’. Deze handschoen pakt de heer Van Vollenhoven graag op: ‘Herbestemming is van levensbelang voor een monument. Een monument zonder goede bestemming is eens ten dode opgeschreven’.