“De belangstelling voor een lening uit het fonds is groot, daarom zijn wij blij dat wij met de extra storting van de provincie Gelderland nog meer monumenteigenaren kunnen ondersteunen”, aldus Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds.

Al sinds 2014 werken provincie Gelderland en het Nationaal Restauratiefonds samen in het Gelders Monumentenfonds. Uit dit fonds kunnen monumenteigenaren in Gelderland met een gunstige lening de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun pand financieren. In het succesvolle fonds, stortte de provincie in de afgelopen jaren al 14 miljoen euro. De provincie heeft onlangs besloten om een extra storting van 1 miljoen euro te doen om het fonds weer aan te vullen.

Het Gelders Monumentenfonds is een revolverend fonds. De rente en aflossing van de verstrekte leningen vloeien terug in het fonds, waardoor het geld opnieuw kan worden ingezet voor de instandhouding van Gelderse monumenten. Deze financieringsvorm draagt bij aan de doelstelling van de provincie om het erfgoed in Gelderland duurzaam te behouden voor toekomstige generaties.

Gelders gedeputeerde Peter Drenth: “Met de extra storting in het Gelders monumentenfonds bieden we extra financiële ruimte aan eigenaren om ons Gelders erfgoed in stand te houden en het ook goed door te geven aan volgende generaties. Dit is een mooie manier om te zorgen dat iedereen ervan kan blijven genieten’.

Zo maakte bijvoorbeeld de Heilig Hart kerk in Arnhem in 2018 gebruik van een lening uit het Gelders Monumentfonds. De kerk die lange tijd leegstond is door eigenaar Eelco Schwirtz volledig gerestaureerd en herbestemd tot een zorgcentrum dat een ontmoetingsplek midden in de woonwijk is geworden.

Bekijk de film