In totaal dreigen 1 miljoen huizen in Nederland te verzakken. De huizen die nu al verzakt zijn, staan in minstens 83 verschillende gemeenten. Dat stelt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in het tv-programma De Monitor. Ook makelaars en taxateurs maken zich grote zorgen. Als gevolg van het extreem lage grondwater door de droge zomer van 2018 is het funderingsprobleem in Nederland fors toegenomen. Bij het kenniscentrum komen elke dag nieuwe meldingen binnen. Met name de huizen met een bouwjaar van voor 1970 lopen een risico. 

Er is een verband tussen het type fundering en de bodemsamenstelling. Woningen met een houten paalfundering in veen- en kleigebieden hebben een groter risico op funderingsproblemen dan woningen op houten palen in zandgebieden. Veel rijksmonumenten zijn in dergelijke gebieden gelegen, waarbij de kosten op kunnen lopen tot wel €100.000,-. 

Financieringsmogelijkheden funderingsherstel rijksmonumenten

Particuliere eigenaren van een rijksmonument (ook VvE’s) kunnen voor herstel of vervanging van  funderingspalen (hout, beton en staal) achteraf een subsidie van 38% aanvragen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een eigenaar kan voor 100% van de kosten ook kiezen voor een laagrentende lening, vanaf 1% voor eigenaar-bewoners. De lening kan via het Restauratiefonds aangevraagd worden én kan direct gecombineerd worden met investeringen in duurzaamheid of andere restauratie- en onderhoudswerkzaamheden.