Gemeentelijke monumenteigenaren kunnen binnenkort de restauratie van hun pand tegen een lage rente financieren via het Hilversums Restauratiefonds. Met dit fonds wil de gemeente Hilversum de restauraties van monumenten stimuleren. De lening kan via het Restauratiefonds worden aangevraagd.  

Via het Hilversums Restauratiefonds kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten vanaf 1 juli de restauratie van hun pand tegen een lage rente financieren. Hiervoor stel de gemeente € 500.000 in het fonds beschikbaar. Dit fonds is revolverend. Dit betekent dat de rente en de aflossingen weer teruggestort worden in het fonds. Hierdoor kunnen andere monumenteneigenaren weer van het fonds gebruik maken. Eigenaren kunnen tussen de € 10.000 tot € 150.000 lenen.