Aan eigenaar-bewoners die voor de restauratie en verduurzaming van hun monument een lening aanvragen geven wij 20 gratis energiescans (t.w.v. € 1.000 euro)  weg. Met deze scan kan een goede afweging gemaakt worden tussen behoud van de monumentale waarden en passende duurzaamheidsmaatregelen.

De voordelen van de Energiescan zijn:

  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden en energiebesparende maatregelen;
  • Inzicht in de te nemen maatregelen: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, rendement ketels, zonnepanelen (zie maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening);
  • Inzicht in de mogelijkheden (wat kan wel / niet) en wat is (naar verwachting) vergunningsverplichting

Ga naar www.restauratiefonds.nl/energiescan en bekijk de mogelijkheden.