De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wijzigt. Vanaf de komende aanvraagperiode van 1 oktober t/m 30 november 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.

Monumenteneigenaren of andere belanghebbenden kunnen herbestemmingssubsidie aanvragen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming en voor (tijdelijke) noodmaatregelen die een pand tegen verval beschermen totdat de herbestemming plaatsvindt.

In combinatie met haalbaarheidsonderzoek

In combinatie met het haalbaarheidsonderzoek kan dit jaar ook subsidie aangevraagd worden voor een verduurzamingsonderzoek.

In de wijzigingsregeling zijn de vereisten te vinden waar een verduurzamingsonderzoek aan moet voldoen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% van de kosten van zo’n onderzoek met een maximaal subsidiebedrag van € 2.800,-.

Lees meer over de herbestemmingssubsidie voor verduurzamingsonderzoek op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.