Extra middelen voor culturele sector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Dat is positief nieuws, dat woensdag 15 april door ons werd ontvangen. De minister wil met deze steun culturele instellingen helpen die van vitaal belang zijn voor de sector. Zij gaan door een moeilijke periode heen. Daarnaast is het belangrijk dat ze in staat worden gesteld te investeren in het komende (culturele) seizoen.

Het nu gerealiseerde pakket van 300 miljoen euro is aanvullend op de al lopende maatregelen – zoals uitstel van betaling van rente en aflossing - en de generieke overheidsmaatregelen die voor alle sectoren gelden. Het bedrag is opgebouwd uit vier onderdelen, waaronder het verhogen van leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds. Deze zal worden gericht op eigenaren van opengestelde rijksmonumenten. Over de exacte verdeling van de beschikbaar gekomen middelen is nog niets bekend. De minister heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen starten met de uitvoering van de maatregelen. Het Restauratiefonds is hierover in nauw overleg met het ministerie van OCW.

Ga naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het volledige nieuwsbericht.