Fotograaf: Mike van Bemmelen

Leenfaciliteit publiekstoegankelijke rijksmonumenten verruimd

Publiekstoegankelijke rijksmonumenten met verlies van inkomsten door de coronamaatregelen kunnen vanaf juni dit jaar gebruik maken van de Opengestelde Monumenten-Lening. Hiermee kan, tegen uiterst gunstige voorwaarden, een periode van bijvoorbeeld sluiting worden overbrugd. Kastelen, kerken, musea, stadsherstellen en toeristische locaties maakten al gebruik van de lening om hun liquiditeitspositie te verbeteren en daarnaast ruimte te creëren om nieuwe verdienmogelijkheden te kunnen ontwikkelen.

Maximum Opengestelde Monumenten-Lening verhoogd

De regeling maakt onderdeel uit van het steunpakket voor de creatieve en culturele sector dat minister Van Engelshoven beschikbaar stelde. Vijftig miljoen euro is voor erfgoed beschikbaar. In overleg met het ministerie van OCW is besloten het maximale leningsbedrag van de Opengestelde Monumenten-Lening te verhogen naar 3,5 miljoen euro, zodat beter bij de behoefte van de monumentensector kan worden aangesloten. Uiteraard passend binnen de geldende staatsteunregels. Op dit moment wordt tevens invulling gegeven aan de uitwerking van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector, waaronder ook de continuering van de Opengestelde Monumenten-Lening tot 1 juli 2021.

Zowel kleine als grote organisaties maken van de lening gebruik. De Pieterskerk in Leiden maakte als eerste gebruik van de lening. Bekijk deze film over hoe zij de lening hebben ingezet. Ook het Witte Kasteel in Loon op Zand en Werelderfgoed Kinderdijk gebruiken de lening om een periode van inkomstenverlies te overbruggen.

“Nu de tweede golf in volle gang is en onder meer de horeca gesloten is verwachten wij dat meer eigenaren behoefte hebben aan liquiditeit om deze periode te overbruggen. Ik hoop dat deze lening voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten een onderdeel zal zijn van de oplossing om deze crisis het hoofd te bieden. Ons Corona Care Team staat voor u klaar om de mogelijkheden van de Opengestelde Monumenten-Lening te bespreken.” – Stefan Vos, teamleider Financieringen

Wat houdt de regeling in?

De leenfaciliteit heeft een lage rente en een lange aflossingstermijn zodat de lasten laag blijven.

  • Looptijd 15 jaar tegen 1,0% rente
  • Maximaal drie jaar aflossingsvrij
  • Annuïtaire aflossing
  • Minimale leenbedrag € 10.000 en maximaal € 3.500.000 per eigenaar, als dit passend is binnen de staatssteunregels
  • Achtergestelde lening
  • Vergoedingsvrij aflossen

Achtergrond Opengestelde Monumenten-Lening

De achtergestelde lening is in coronatijd ontwikkeld in samenwerking met de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en diverse erfgoedorganisaties met als doel om eigenaren te ondersteunen in het (toekomstig) behoud van hun publiekstoegankelijke rijksmonument(en).

U leest alles over de regeling op deze pagina:

www.restauratiefonds.nl/opengesteldemonumentenlening