Doordat onder meer restaurants, musea, winkels, bibliotheken en evenementenlocaties in een rijksmonument hun deuren in deze lockdown weer moeten sluiten verliezen zij inkomsten. Inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop, evenementen en eten en drinken. Monumenteigenaren kunnen dit verlies opvangen met een lening van monumentenfinancier Nationaal Restauratiefonds. De lening is er voor alle organisaties en bedrijven die eigenaar zijn van een (voor het publiek opengesteld) rijksmonument. Het inkomstenverlies tot 1 juli 2021 kan als lening worden aangevraagd. 

Monumenteigenaren stellen met de lening het behoud van hun pand ook na deze coronacrisis veilig. En kan het monument ook straks open blijven voor publiek. Zo blijft het cultureel erfgoed in Nederland behouden. Het ministerie van OCW stelde dit jaar 70 miljoen euro voor de leningen beschikbaar via het steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Ook is het maximale leningsbedrag per eigenaar onlangs verhoogd naar 3,5 miljoen euro. 

“De zogenoemde Opengestelde Monumenten-Lening draagt bij aan het in stand houden van monumenten, daarom zijn de voorwaarden uiterst gunstig. Zo mag een eigenaar er 15 jaar over doen om af te lossen, is de rente 1% en de eerste drie jaar zijn aflossingsvrij”, aldus  Stefan Vos teamleider Financieringen bij het Restauratiefonds. Monumenteigenaren kunnen de lening aanvragen via restauratiefonds.nl/opengesteldemonumentenlening. 
Zowel grote als kleine organisaties maken al gebruik van de lening. De lening zorgt ervoor dat de molens van Werelderfgoed Kinderdijk onderhouden blijven in deze periode. “De Opengestelde Monumenten-Lening heeft Kinderdijk in staat gesteld om te blijven functioneren. De lening is hiermee ook een investering in de toekomst”, aldus Cees van der Vlist, directeur Werelderfgoed Kinderdijk. Ook evenementenlocatie Het Witte Kasteel in Loon op Zand had steun aan de lening. “We gebruiken de Opengestelde Monumenten-Lening om onze vaste lasten van dit jaar te betalen. Dat geeft moed voor de toekomst”,  aldus Francine Broos, eigenaresse van Het Witte Kasteel. Twee voorbeelden van hoe publiekstoegankelijke rijksmonumenten geholpen zijn met de lening.