Monumentenbezoek in trek bij Nederlanders

Behoefte aan betere herkenbaarheid en toegankelijkheid van cultureel erfgoed


Nederlanders staan bijzonder positief tegenover monumenten. Maar liefst 84 procent vindt het belangrijk dat monumenten behouden worden. Het vergroot de aantrekkelijkheid van het dorp of de stad. Men staat er dan ook positief tegenover dat de overheid geld besteedt aan het behoud van monumenten. Maar monumenten zouden eigenlijk beter herkenbaar en vaker open moeten zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds.

Monument vergroot aantrekkingskracht stad of dorp

Volgens de meeste Nederlanders is een monument een mooi en historisch gebouw dat een verhaal te vertellen heeft. Monumenten hebben volgens hen (71 procent) een positieve invloed op de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Daarbij worden met name positieve effecten voor het aantal bezoekers, de horeca, de woonomgeving, de detailhandel en evenementen benoemd. 

Herkenbaarheid is belangrijk

Van de Nederlanders weet 39 procent niet hoe je zou kunnen zien of een gebouw een monument is. Ongeveer een derde zegt een monument te herkennen aan een schildje dat op het gebouw is aangebracht. De overigen geven aan het aan de leeftijd en (bouw)stijl van het gebouw te kunnen zien.

Monumenten moeten toegankelijker

Bijna driekwart van alle Nederlanders geeft aan wel eens een monument te bezoeken en 63 procent zegt dat vaker te zullen doen als monumenten voor hen toegankelijker zouden zijn. Pierre van der Gijp, manager Marketing & Communicatie van het Restauratiefonds: ‘Als je dit leest, zouden we ervoor moeten zorgen dat monumenten beter herkenbaar en vaker toegankelijk zijn. Mensen zijn geïnteresseerd in de historie en verhalen van de monumenten. Ze willen het graag zien en het liefst beleven. Volgens ons liggen hier volop kansen voor overheden en ondernemers’.

Jongeren leveren graag een bijdrage

Van alle ondervraagden is bijna de helft bereid om op een of andere manier een bijdrage te leveren aan het in stand houden en bekender maken van monumenten, bijvoorbeeld in de vorm van een financiële bijdrage of vrijwilligerswerk. Opvallend daarbij is dat ondervraagden in de leeftijdscategorie tot 35 jaar daartoe minstens zo bereid zijn als in de leeftijdscategorieën daarboven. 

Open Monumentendag

Bijna de helft van de Nederlanders bezoekt 1 t/m 3 keer per jaar een monument. In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn tijdens Open Monumentendag meer dan 4.000 monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het Nationaal Restauratiefonds is al vanaf het begin betrokken bij dit landelijke culturele evenement.