De zorg voor erfgoed wordt ingewikkelder. We hebben te maken met steeds meer verschillende partijen, ieder met eigen belangen. Hoe bevorder je de kwaliteit van overleg en hoe creëer je draagvlak? Welk beleid moet de overheid voeren en welke rol kunnen communities spelen? Daarover gaat de zesde editie van het Nationaal Monumentencongres op donderdag 9 november in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Op 8 november is er een voorprogramma. 

 

Het Nationaal Monumentencongres is bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van monumentenzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.

Het Restauratiefonds is sponsor van het Monumentencongres. Wij vinden het waardevol om als sector jaarlijks bij elkaar te komen om samen actuele thema's te bespreken. Kijk op de website van het Nationaal Monumentencongres voor meer informatie en het programma. 

Meer informatie over het Monumentencongres

Bent u er ook bij? Meld u aan via de website.