Op 7 november bent u welkom bij het Monumentencongres met als thema ‘Recht uit het hart: vrijwilligers en vakmanschap’. Zo blijft monumentenland overeind. Het Restauratiefonds is ook aanwezig! Ontmoet ons bijvoorbeeld in deelsessie 7: Tijd voor de toekomst. Samen met NV Bergkwartier en het Utrechts Monumentenfonds organiseren we deze sessie over de toekomstvisie tot 2040. 

Bestel snel uw kaarten!