Samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Vanaf vandaag is er een website waarop alle activiteiten te vinden zijn die de monumentensector uitvoert in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. De website heet www.duurzaamerfgoed.nl. Ook wij zijn deelnemer van de Routekaart en laten via deze website onze bijdrage aan de doelstelling van de Routekaart zien.

Routekaart Verduurzaming Monumenten

De monumentensector wil verduurzamen. Wij hebben ons als deelnemer aangesloten bij de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Samen met anderen in de monumentensector werken wij aan een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040.  Duurzaamerfgoed.nl is de centrale plek waar de ontwikkelingen van de Routekaart Verduurzaming Monumenten te volgen zijn.

Vorderingen Routekaart zichtbaar op duurzaamerfgoed.nl

De Routekaart Verduurzaming Monumenten is ‘werk in uitvoering’. De deelnemende organisaties delen via de site de nieuwste onderzoeken, ontwikkelde instrumenten en voorbeelden uit de praktijk, waarmee ze de doelstelling van de Routekaart helpen bereiken. Zo gaan wij samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed.

De website is bedoeld voor de deelnemers van de Routekaart, maar is interessant voor iedereen die in zijn/haar dagelijkse praktijk te maken heeft met verduurzaming van monumenten. Wij nodigen u van harte uit om de website te volgen.

Meer informatie

Bent u ook actief in de monumentensector en wilt u graag uw bijdrage leveren aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten? Deelnemer worden kan nog! Meer informatie is te krijgen via duurzaamerfgoed.nl.