Onderhoud van het rijksmonument en behoud in het hoofd en hart van de mensen van Amsterdam en Nederland

Het is akelig stil in het Olympisch Stadion als wij daar directeur Carla de Groot interviewen. Zij vertelt over wat deze coronaperiode doet met het iconische gebouw en de organisatie. Maar ook hoe de Opengestelde Monumenten-Lening hen helpt om deze periode te overbruggen. Hiermee wil de gedreven organisatie van het Olympisch Stadion het onderhoud van het rijksmonument veilig stellen. Om daarmee ook het geliefde stadion in het hoofd en hart van mensen te behouden. 

Al ruim een jaar vinden alle geplande evenementen geen doorgang. Het verlies van die inkomsten vangt de organisatie voor een deel op met de lening, die de benodigde liquiditeit biedt. “Wij hebben altijd ons beleid erop opgericht om een potje te maken voor slechtere tijden. Die slechtere tijden zijn zeker aangebroken en in het kader daarvan is het heel fijn dat het Nationaal Restauratiefonds de mogelijkheid heeft geboden om een lening aan te gaan die het onderhoud garandeert”, zo vertelt Carla de Groot. 

In 2020 is de lening in het leven geroepen door het ministerie van OCW in samenwerking met het Restauratiefonds en de Federatie Instandhouding Monumenten. Met als doel om publiekstoegankelijke rijksmonumenten zoals musea, horeca, kerken, winkels, evenementenlocaties et cetera te ondersteunen en het toekomstig onderhoud van deze bijzondere panden te borgen in deze coronacrisis. De Opengestelde Monumenten-Lening draagt bij aan het in stand houden van monumenten, daarom zijn de voorwaarden uiterst gunstig. Zo mag een eigenaar er 15 jaar over doen om af te lossen, is de rente 1% en de eerste drie jaar zijn aflossingsvrij. Monumenteigenaren van zowel grote als kleine organisaties kunnen de lening tot 1 juli 2021 aanvragen via www.restauratiefonds.nl/opengesteldemonumentenlening.