Uitnodiging Online bijeenkomst 'Eigenarenonderzoek 2020'

Om te weten wat er leeft en speelt bij monumenteigenaren en ook om te bepalen hoe wij hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het in stand houden van hun monument, houden wij om de twee jaar een onderzoek. 

Uitkomsten onderzoek
Op donderdag 11 februari van 15.00 - 16.00 uur nemen wij u tijdens een interactieve, online bijeenkomst mee in de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat wij eind 2020 hebben laten uitvoeren. Onze marketeer Sjoerd Slagter geeft u een inkijk in het profiel van de monumenteigenaar en de staat van het monument. Maar ook laten wij zien aan welke informatie eigenaren behoefte hebben, hoe zij erfgoedorganisaties waarderen, wat de gevolgen van Covid-19 zijn op investeringen en hoe het staat met verduurzaming. Onmisbare informatie voor u als erfgoedprofessional.

Inspelen op behoefte
Onze host Pierre van der Gijp gaat met twee erfgoedprofessionals in gesprek over een aantal uitkomsten en trends om te kijken  hoe wij samen met u, beleidsmaker of specialist, kunnen inspelen op de behoeften van de monumenteigenaren. Met als uiteindelijk doel natuurlijk monumenten die springlevend zijn en blijven!

Meld u nu aan

Bent u werkzaam bij de overheid, beleidsmaker, specialist, erfgoedprofessional of op een andere manier betrokken bij monumenteigenaren? Dan mag u deze bijeenkomst niet missen.
Meld u nu aan.