De Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze overgangsregeling, die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd toegezegd, is bedoeld voor particuliere eigenaren die vóór 2019 zijn begonnen met een instandhoudingsproject aan hun rijksmonument en waarvan de werkzaamheden in 2019 doorlopen.

Kern van de overgangsregeling is een subsidie voor de kosten van in 2019 uitgevoerde werkzaamheden van het project. Deze kosten maakt u inzichtelijk aan de hand van de vaststelling van drukkende onderhoudskosten van Belastingdienst, Bureau Monumentenpanden, als u deze in uw bezit heeft.

De subsidieaanvraag wordt gedaan in 2020, in dezelfde aanvraagperiode en op hetzelfde aanvraagformulier als voor de woonhuissubsidie: van 1 maart tot en met 30 april 2020. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.

De Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is gepubliceerd in de Staatscourant. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat meer informatie over de overgangsregeling en de subsidie woonhuismonumenten in het algemeen.