Voor het vierde jaar worden een paar van de jonge talenten uit de erfgoedsector in de schijnwerpers gezet tijdens het Nationale Monumentencongres. Ook dit jaar wint het Jong MonumentenTalent een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject.

 

Is de jonge professional in uw organisatie een ware ambassadeur voor zijn of haar vakgebied? Is het een held op de steiger, een echte projecttijger of door ondernemingszin een voorbeeld voor jong en oud? Meld de jonge professionals in uw organisatie aan voor dé talentprijs binnen de monumentensector!

Ontwikkeltraject

Door een talent aan te melden kan u zijn of haar carrière een mooie boost geven! De winnaar krijgt namelijk een gepersonaliseerd ontwikkeltraject aangeboden om zich verder te ontwikkelen in de erfgoedsector. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzorgt de uitvoering van de stimuleringsprijs in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ontwikkeltraject wordt aangeboden door het Mondriaan Fonds.

Criteria Prijs Jong MonumentenTalent

 

Kandidaten kunnen worden voorgedragen door professionals of betrokkenen uit de sector. De nominatie gaat vergezeld van een korte beschrijving van de genomineerde en waarom hij of zij in aanmerking zou moeten komen voor deze prijs. Gevraagd wordt naar een opvallende rol, een bijzondere competentie, karakter of (innovatieve) aanpak. Wanneer het vooral het project of het werk is dat opvalt, belangrijk of bijzonder is, is het wel van belang dat de genomineerde daar een cruciale rol in speelt. De jury kan om nadere informatie verzoeken.

Voorwaarden om genomineerd te kunnen worden:


• Genomineerde is jonger dan 33 jaar op het moment van uitreiking van de prijs (9 november 2017).
• Belangrijkste werkzaamheden van genomineerde zijn monumenten gerelateerd.
• Genomineerde geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op erfgoed.
• Genomineerde heeft ambitie om deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject dat in overleg met de RCE en het Mondriaanfonds tot stand komt.

Stuur vóór 18 oktober de aanmelding in. Het aanmeldformulier staat op de website van het Nationaal Monumentencongres. 

Voor meer informatie kunt u mailen met Gábor Kozijn: g.kozijn@cultureelerfgoed.nl.

Aanmelden via Monumentencongres