Begin dit jaar presenteerde het Restauratiefonds de resultaten van zijn tweejaarlijks onderzoek naar monumenteigenaren. De toenemende vergrijzing onder eigenaren van een monument was toen een belangrijke conclusie. Over de gevolgen hiervan bleek er nog veel onduidelijk.

Reden voor het Restauratiefonds om vervolgonderzoek te doen naar deze ontwikkeling. Er is in de afgelopen maanden kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van twee groepsdiscussies onder 23 monumenteigenaren, variërend in de leeftijd van 65 tot en met 85 jaar. De resultaten daarvan delen wij graag met u.

Klik hier voor de samenvatting van onze bevindingen.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.