De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing van hypotheken. Deze richtlijnen zijn op 14 juli 2016 van kracht geworden. 

Wat betekent dit voor u? 

  • Heeft u na 14 juli 2016 een vergoeding aan ons betaald en deze verschilt volgens de nieuwe richtlijnen niet van het bedrag dat wij u toen in rekening hebben gebracht, dan hebben wij dat door middel van een brief en de twee berekeningen aan u bevestigd. 
  • Heeft u na 14 juli 2016 een vergoeding aan ons betaald en uit de herberekening blijkt dat wij u een hogere vergoeding in rekening hadden mogen brengen, dan hebben wij dit door middel van een brief aan u bevestigd. Uiteraard hoeft u het verschil niet aan ons terug te betalen.  
  • Heeft u na 14 juli 2016 een vergoeding aan ons betaald en deze blijkt volgens de nieuwe richtlijnen te hoog geweest te zijn, dan hebben wij dit door middel van een brief aan u bevestigd en storten wij het door u teveel betaalde aan u terug. 

Alle berekeningen die  wij vanaf 20 maart 2017 verstrekken, berekenen wij op basis van de nieuwe richtlijnen van de AFM. Vanaf die datum vinden er geen herberekeningen plaats. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 088 – 253 90 50. Wij staan u dan graag te woord.