Subsidieregeling restauratie voor klinkend erfgoed

Publicatiedatum

Vanaf 1 september a.s. kunnen eigenaren van rijksmonumentaal ‘klinkend erfgoed’ een subsidieaanvraag indienen voor de restauratie van dit bijzondere erfgoed.

Kerkorgel - Klinkend Erfgoed

Vanaf 1 september a.s. kunnen eigenaren van rijksmonumentaal ‘klinkend erfgoed’ een subsidieaanvraag indienen voor de restauratie van dit bijzondere erfgoed. Bij klinkend erfgoed gaat het om klinkende onderdelen, dus beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken, die medebepalend zijn voor de monumentale waarde van het rijksmonument waar zij onderdeel van zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft recent lijsten gepubliceerd van klinkende onderdelen die onder deze regeling kunnen vallen.

Deze nieuwe ‘Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed’ komt voort uit de beleidsbrief ‘Erfgoed telt – de betekenis van erfgoed voor de samenleving’ van 2018. Toen is al aangekondigd dat één van de te ondersteunen beleidsdoelen de restauratie van klinkend erfgoed is. Er zijn in Nederland circa 1.800 rijksmonumentale beiaarden en orgels, waarvan circa 10% een grote restauratie nodig heeft. Hier wordt nu geld voor vrij gemaakt, namelijk bijna € 2,5 miljoen. Het Restauratiefonds verzorgt de uitbetaling van de subsidie.

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van de Rijksdienst.