Wij ondersteunen onze samenwerkingspartners graag zo goed mogelijk bij het in stand houden van ons Nederlandse erfgoed. Daarom voeren wij een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek uit. Onze financiële samenwerkingspartners, bestaande uit overheden en private fondsen, geven ons een 8,3 als rapportcijfer! Daar zijn wij trots op!

Het Restauratiefonds heeft tevreden samenwerkingspartners, net als de monumenteigenaren. Er is sprake van een constante, hoge waardering voor de bestaande samenwerkingen. De belangrijkste graadmeters hierbij zijn de cijfers voor de uitvoering van de financiële regeling en de mate waarin hiermee wordt bijgedragen aan beleidsdoelstellingen. Beide waarderingen zijn onverminderd hoog, respectievelijk 4,4 en 4,2 op een vijfpuntschaal. Deze waardering vertaalt zich door in een 8,3 als rapportcijfer en een NPS, de mate waarin het Restauratiefonds aanbevolen wordt aan andere overheden en fondsen,  van +58. Deze cijfers laten zien dat de huidige samenwerkingspartners ook ambassadeurs zijn voor de diensten en producten van het Restauratiefonds. Het Restauratiefonds wordt omschreven als deskundig, klantvriendelijk en betrouwbaar.

Kansen en verbeteringen

Eventuele verbreding van de samenwerking moet volgens de respondenten vooral worden gezocht in de onderwerpen verduurzaming/energietransitie, herbestemming en leegstand en kennisdeling met monumenteigenaren. Bij de dienstverlening worden de deskundigheid van de medewerkers, de bereikbaarheid en het contact met de medewerkers het meest gewaardeerd. Bij het verstrekkingsproces, de informatievoorziening en reactiesnelheid is er de meeste ruimte voor verbetering.