U bent als bedrijf, belegger, stichting of vereniging een aantrekkelijk monument tegengekomen. Een monument waarin u mooie kansen ziet om te ondernemen. Bijvoorbeeld om te verhuren of te exploiteren. Het Nationaal Restauratiefonds helpt u graag op het gebied van gunstige financieringen, wet- en regelgeving en een helder proces.

Een monument aankopen voor uw onderneming

Als u zakelijk een monument aankoopt, dan krijgt u een uniek pand in handen. Dat vraagt om een specifieke aanpak als u bijvoorbeeld gaat herbestemmen, restaureren of verduurzamen. Dit heeft invloed op uw businesscase.

Voor deze vraagstukken bent u bij het Restauratiefonds aan het juiste adres. Wij bieden u kennis van het aankoopproces, maatwerkfinancieringen én persoonlijk contact met een accountmanager.

  • Financiering voor uw restauratie-, verduurzamings- of herbestemmingskosten tegen een lage rente
  • Persoonlijk contact  met uw accountmanager

Monumenten in Nederland

Nederland telt zo’n 55.000 rijksmonumenten en 41.000 gemeentelijke monumenten, waaronder woonhuizen, kerken, kastelen en fabrieken. Wilt u een monument aankopen om vervolgens bijvoorbeeld te verhuren of te exploiteren? Dan zijn er verschillende hulpmiddelen en voordelen om dit te realiseren. De gemeente kijkt in de meeste gevallen mee met de plannen om zo te waarborgen dat de monumentale waarde van het pand behouden blijft.

Financier ook de aankoop

Als u gaat verduurzamen of restaureren, kunt u met de Monumenten-hypotheek ook de aankoop van het monument financieren, tegen een marktconforme rente. Van de totale financiering moet u minimaal een derde besteden aan onderhoud, restauratie en/of de verduurzaming van het monument.

Voorbeeld

Stel u voor: u heeft een monument en besteedt 200.000 euro aan restauratie- en duurzaamheidskosten met een financiering van het Restauratiefonds. U kunt de overige kosten (zoals verbetering of aankoop) voor een bedrag van maximaal 400.000 euro via een Monumenten-hypotheek met een marktconforme rente financieren. De verhouding is dus 1:3.

Contact

Neem contact op met onze accountmanagers. 

088 253 90 20