Corporate Governance

Na de aandacht voor de Code Tabaksblatt met richtlijnen voor het besturen van beursgenoteerde ondernemingen, staat ook het bestuur van publieksgeoriënteerde organisaties zoals Nationaal Restauratiefonds in de belangstelling.

Versterking van ons bestuursmodel

Wij zijn als stichting opgericht op initiatief van de rijksoverheid. De overheid kan haar belangen en betrokkenheid via verschillende controlemechanismen tot uitdrukking brengen. Door onder andere managementletters, accountantsverklaringen, en interne en externe audits is gebleken dat wij tot nu toe prima functioneren. Het controlesysteem is nog verder verstrekt door aanvullende bestuursreglementen en de Financiële Commissie.

Financiële Commissie

Binnen het bestuur heeft de Financiële Commissie een adviserende functie. Ook staat deze commissie het bestuur bij in zijn toezichthoudende taken voor de interne controle in de ruimste zin. Daar hoort ook de interne controle van de financiële verslaglegging bij. 
 
De Financiële Commissie bestaat uit vier leden. Dit zijn 2 leden van het bestuur waaronder de penningmeester. Daarnaast zijn ook de directeur en de controller van het Restauratiefonds lid van de commissie.

Terug naar Ons team