Samenwerken

Het Restauratiefonds is een partner voor monumenteneigenaren en overheden op het gebied van kennis en financiering voor het behoud van monumenten in Nederland. Wij werken samen met overheden en erfgoedorganisaties om eigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen bij de restauratie van hun pand. U leest op deze pagina met welke partners en in welke initiatieven wij samenwerken.

Contact

Heeft u vragen over het opzetten van een regionaal fonds?
Bel dan met de afdeling Strategie & Ontwikkeling

088 253 90 70

Rijksoverheid

OCW
Ministerie van OCW en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het Restauratiefonds is in 1985 opgericht, op initiatief van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). De basis hiervoor is in 1984 gelegd in ‘de Nota voor de Monumentenzorg’. Het Restauratiefonds opereert binnen de statuten en de (beleids-)kaders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en werkt nauw samen met dit ministerie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

RCE
Als Restauratiefonds hebben wij keer op keer laten zien dat wij het ministerie kunnen helpen met de ‘financiële paragraaf’ van haar beleid op het gebied van erfgoed. Bij de start lag de focus op het uitbetalen van subsidies en laagrentende leningen voor de restauratie van rijksmonumenten. De dienstverlening is in de loop der jaren verbreed tot het bieden van een totale financieringsoplossing voor het restaureren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook verstrekken we laagrentende leningen voor de verduurzaming van monumenten en betalen we subsidies uit voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van herbestemmingsprojecten.

Gemeenten en provincies

Gemeenten

In samenwerking met 9 gemeenten hebben wij een revolving fund opgezet waarmee eigenaren de restauratie of andere werkzaamheden aan hun gemeentelijk of provinciaal monument tegen een lage rente kunnen financieren.

Lees meer over een eigen revolverend fonds

Provincies

Met de provincies Drenthe, Gelderland en Noord-Holland hebben wij een samen een revolving fund opgezet voor het behoud van het cultureel erfgoed in deze provincies.

Lees meer over deze regionale fondsen

Logo PBC
Prins Bernhard Cultuurfonds

Vanaf 2001 hebben wij samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds in negen provincies  de Cultuurfondsen voor Monumenten opgericht. Daaruit kunnen leningen met een lage rente worden verstrekt voor restauraties van particuliere monumenten.

Cultuurfonds Hypotheek

Elisabeth Strouven Fonds

Met het Elisabeth Strouven Fonds hebben wij een fonds opgericht voor de restauratie van monumenten in Maastricht en omgeving.

Lees meer over dit fonds

 

Fonds 1818
Fonds 1818

Fonds 1818 is in 1818 opgericht. Uit dit fonds kunnen gemeentelijk monumenteneigenaren of eigenaren van kerken in Den Haag en omgeving de restauratie financieren tegen een lage rente. Lees meer over dit fonds

Samen kennis delen

ErfgoedAcademie

Logo Efrgoedacademie
De ErfgoedAcademie is een gezamenlijk initiatief met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De ErfgoedAcademie biedt eendaagse cursussen, netwerkbijeenkomsten en een meerdaagse leergang voor professionals in de erfgoedsector.

Opleidingsaanbod voor erfgoedprofessionals van nu

Logo Monumenten.nl
Monumenten.nl

Monumenten.nl is een kennisbron voor monumenteigenaren. Zij vinden daar informatie over hun pand, inspiratie en (financiële) regelingen. Een initiatief van het Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ga naar Monumenten.nl

Logo De Groene Grachten
De Groene Grachten

Wij zijn 'vrienden' geworden met De Groene Grachten. Wij delen met hen kennis over het verduurzamen van monumenten. Onder andere via de 'De Groene Menukaart'. Hiermee wordt de eigenaar op weg geholpen bij het verduurzamen van een monument. 

Lees meer over verduurzamen

De Erfgoedstem

De Erfgoedstem is een onafhankelijk geproduceerde e-mail nieuwsbrief die wekelijks aan de hand van het in de media verschenen nieuws een breed overzicht geeft van wat er gaande is in de Erfgoedwereld. Het Restauratiefonds is een van de organisaties die achter de Erfgoedstem staat omdat het initiatief bijdraagt aan meer gezamenlijkheid in de erfgoedsector.

Wilt u de Erfgoedstem ontvangen? Meld u aan

Nationaal Groenfonds 

Nationaal Groenfonds werkt in hetzelfde pand als het Restauratiefonds. Het Groenfonds zet zich in voor een groener Nederland. Zij financieren projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook aan de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving. Het Restauratiefonds en Groenfonds delen hun (financierings)kennis en zijn soms co-financiers in projecten waar groen en monumenten samenkomen. 

Lees meer over groen financieren

Erfgoedevenementen

Logo Open Monumentendag
Open Monumentendag

Vanaf de start zijn wij partner van het grootste culturele evenement van Nederland, Open Monumentendag. Met Open Monumentendag wordt ons cultureel erfgoed toegankelijk voor een groot publiek. Een doelstelling waaraan wij graag bijdragen. 

Lees meer over Open Monumentendag

Nationaal Monumentencongres

Samen met de Federatie Instandhouding Monumenten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Triodos Bank organiseren wij jaarlijks het Nationaal Monumentencongres voor alle partijen die actief zijn op het gebied van monumentenzorg.

Lees meer over het congres