Samenwerken

Het Restauratiefonds is een partner voor monumenteneigenaren en overheden op het gebied van kennis en financiering voor het behoud van monumenten in Nederland. Wij werken samen met overheden en erfgoedorganisaties om eigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen bij de restauratie van hun pand. U leest op deze pagina met welke partners en in welke initiatieven wij samenwerken.

Contact

Wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden met het Restauratiefonds, neem dan contact op met onze afdeling Partners, Strategie & Ontwikkeling

088 253 90 70

Rijksoverheid

Ministerie van OCW en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het Restauratiefonds is in 1985 opgericht, op initiatief van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). De basis hiervoor is in 1984 gelegd in ‘de Nota voor de Monumentenzorg’. Het Restauratiefonds opereert binnen de statuten en de (beleids-)kaders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en werkt nauw samen met dit ministerie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

Wij helpen het ministerie met de ‘financiële paragraaf’ van haar beleid op het gebied van erfgoed door het verstreken van laagrentende leningen, het uitbetalen van subsidies en het vergroten van het draagvlak voor het behoud van monumenten.

Gemeenten en provincies

Gemeenten

In samenwerking met 9 gemeenten hebben wij een revolverend fonds opgezet waarmee eigenaren de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun gemeentelijk of provinciaal monument tegen een lage rente kunnen financieren.

Lees meer over een eigen revolverend fonds

Provincies

Met de provincies Drenthe, Gelderland en Noord-Holland hebben wij een samen een revolving fund opgezet voor het behoud van het cultureel erfgoed in deze provincies.

Lees meer over deze regionale fondsen

Prins Bernhard Cultuurfonds

Vanaf 2001 hebben wij samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds in negen provincies  de Cultuurfondsen voor Monumenten opgericht. Daaruit kunnen leningen met een lage rente worden verstrekt voor restauraties van particuliere monumenten.

Cultuurfonds Hypotheek

Elisabeth Strouven Fonds

Met het Elisabeth Strouven Fonds hebben wij een fonds opgericht voor de restauratie van monumenten in Maastricht en omgeving.

Lees meer over dit fonds

Fonds 1818

Fonds 1818 is in 1818 opgericht. Uit dit fonds kunnen gemeentelijk monumenteneigenaren of eigenaren van kerken in Den Haag en omgeving de restauratie financieren tegen een lage rente. Lees meer over dit fonds

Maassteden Monumentenfonds

Met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hebben wij het Maassteden Monumentenfonds opgericht voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van monumenten en beeldbepalende  / karakteristieke panden in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Lees meer over dit fonds

Samen kennis delen

ErfgoedAcademie

De ErfgoedAcademie is een gezamenlijk initiatief met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De ErfgoedAcademie biedt eendaagse cursussen, netwerkbijeenkomsten en een meerdaagse leergang voor professionals in de erfgoedsector.

Opleidingsaanbod voor erfgoedprofessionals van nu

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

ERM is een onafhankelijke stichting waarin zowel opdrachtgevers, uitvoerende bedrijven en overheden zijn vertegenwoordigd. De stichting ontwikkelt uitvoeringsrichtlijnen en bevordert het gebruik hiervan. De uitvoeringsrichtlijnen worden ontwikkeld door een brede begeleidingscommissie en bieden houvast voor alle betrokken partijen. 

Alle uitvoeringsrichtlijnen van ERM

Monumenten.nl

Monumenten.nl is een kennisbron voor monumenteigenaren. Zij vinden daar informatie over hun pand, inspiratie en (financiële) regelingen. Restauratiefonds voert de redactie van Monumenten.nl. Onze kennispartners voor deze website zijn onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MonumentenwachtNL, Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, Donatus en De Groene Grachten. 

Ga naar Monumenten.nl

MonumentenwachtNL

MonumentwachtNL en het Restauratiefonds werken samen aan de hand van drie thema’s: informeren, verduurzamen en inspecteren. Door de bundeling van kennis van de Monumentenwachten en het Restauratiefonds willen wij op elk moment monumenteigenaren van relevante informatie voorzien of iemand nu gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of herbestemmen. 

MonumentenwachtNL

Herbestemming.nu

Herbestemming.nu ondersteunt initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen bij hun plannen met behulp van kennis en voorbeelden. Een initiatief van het Restauratiefonds. 

www.herbestemming.nu

De Groene Grachten

Wij zijn vrienden met De Groene Grachten. Wij delen met hen kennis over het verduurzamen van monumenten. Onder andere via de 'De Groene Menukaart'. Hiermee wordt de eigenaar op weg geholpen bij het verduurzamen van een monument. 

www.degroenegrachten.nl

De Erfgoedstem

De Erfgoedstem is een onafhankelijk geproduceerde e-mail nieuwsbrief die wekelijks aan de hand van het in de media verschenen nieuws een breed overzicht geeft van wat er gaande is in de Erfgoedwereld. Het Restauratiefonds is een van de organisaties die achter de Erfgoedstem staat omdat het initiatief bijdraagt aan meer gezamenlijkheid in de erfgoedsector.

Wilt u de Erfgoedstem ontvangen? Meld u aan

Nationaal Groenfonds 

Nationaal Groenfonds werkt in hetzelfde pand als het Restauratiefonds. Het Groenfonds zet zich in voor een groener Nederland. Zij financieren projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook aan de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving. Het Restauratiefonds en Groenfonds delen hun (financierings)kennis en zijn soms co-financiers in projecten waar groen en monumenten samenkomen. 

Lees meer over groen financieren

Routekaart Verduurzaming Monumenten

Het Restauratiefonds heeft samen met een aantal andere organisaties uit de monumentensector aangegeven dat ze zich willen inzetten voor verduurzaming van monumenten en zo een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De deelnemers van Routekaart Verduurzaming Monumenten bestaan uit overheden en andere professionals die betrokken zijn bij het verduurzamen van monumentaal erfgoed.

Bekijk de website

Erfgoedevenementen

Open Monumentendag

Vanaf de start zijn wij partner van het grootste culturele evenement van Nederland, Open Monumentendag. Met Open Monumentendag wordt ons cultureel erfgoed toegankelijk voor een groot publiek. Een doelstelling waaraan wij graag bijdragen. 

Lees meer over Open Monumentendag

Nationaal Monumentencongres

Wij leveren een bijdrage aan het jaarlijkse Monumentencongres voor partijen die actief zijn op het gebied van monumentenzorg. 

Lees meer over het congres