Duurzaam investeren in erfgoed met een eigen revolverend fonds

Wilt u als overheid een duurzame oplossing voor de financiële kant van uw erfgoedbeleid? Wij helpen u graag bij het oprichten van een eigen revolverend fonds. Na oprichting verzorgen wij ook het dagelijks beheer. Het Restauratiefonds werkt samen met negen gemeenten en vier provincies waarvoor zij revolverende fondsen beheert met verschillende toepassingsgebieden. 

Waarvoor kan een revolverend fonds worden ingezet?

Revolverende fondsen worden door overheden ingezet voor verschillende beleidsdoeleinden zoals voor cultureel erfgoed, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving. Het animo neemt recentelijk sterk toe. Er is een duidelijke verschuiving merkbaar van eenmalig investeren via subsidies naar een meer duurzame investeringsstrategie via revolverende fondsen. Investeren in cultureel erfgoed heeft een maatschappelijke meerwaarde voor verduurzaming, herbestemming en restauratie van monumenten.

Meer lezen over:

Maatwerk 

Er is veel mogelijk. Elk revolverend fonds is anders. Samen met uw gemeente of provincie kijken wij daarom eerst wat het best past bij uw beleidsdoelstellingen. Zo is het verstrekken van laagrentende leningen een mogelijkheid, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk subsidies te betalen uit het Regionale Restauratiefonds.

Advies bij oprichting fonds

Een goede voorbereiding is het halve werk! Dat geldt zeker bij het oprichten van een Regionaal Restauratiefonds. Voor een succesvol en effectief fonds is een duidelijk beeld nodig van de doelgroep, uw doelstellingen en de financiële mogelijkheden. Wij adviseren u tijdens het hele traject van oprichting van het Regionale Restauratiefonds en helpen u bij het maken van de juiste keuzes.

30 jaar revolverend financieren

In 2015 vierden wij ons 30-jarig bestaan. Het jubileum was voor ons een mooi moment voor reflectie. Wat is nu precíes de kracht van ons fonds? En zijn wij klaar voor de toekomst? Het succes van drie decennia revolverend financieren is in het boekje ’De 10 succesfactoren van 30 jaar Restauratiefonds, 30 jaar revolverend financieren’ verklaard.

Download het boekje over revolverend financieren

Infographic revolving fund

Bel ons

Ina Roeterdink
Fleur Cools
Hans Jacobs
Maak een afspraak met een van onze relatiemanagers voor advies en maatwerk
088 253 90 70

Investeren in monumenten loont

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van investeren in grootschalige restauratie en herbestemming. 

Kijk ook eens bij

​U kunt als regionale overheid bijdragen aan bestaande Cultuurfondsen voor monumenten. Deze zijn opgezet in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, en ondersteunen de eigenaren van gemeentelijke en provinciale monumenten.

Cultuurfondsen: draag bij aan publiek private samenwerking in uw regio

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw feedback.
*

Vul ten minste één contactoptie in:

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal van de meest gestelde vragen over het oprichten van een eigen fonds. Zit uw vraag er niet bij? Stuur een e-mail.

 • Hoe start ik een eigen fonds?

  Nadat de kenmerken zoals de doelgroep en de hoogte van de lening zijn vastgesteld om uw beleidsdoelstellingen te realiseren sluit u een samenwerkingsovereenkomst af met het Restauratiefonds. U stelt een eigen verordening vast waarin deze afspraken worden vastgelegd. De overeenkomst verwijst naar de verordening. Het Restauratiefonds opent vervolgens een fonds rekening-courant van waaruit de laagrentende leningen worden verstrekt.   

 • Hoe raakt een fonds gevuld?

  • Storting: de partner doet een inleg in het fonds op de gemeentelijke rekening courant bij het Nationaal Restauratiefonds. Eventueel gevolgd door periodieke vervolgstortingen totdat het fonds de gewenste omvang heeft bereikt.
  • De rente op de verstrekte leningen en de rekening-courant.
  • Let op:  er moet bij de start wel een ‘bodem’  in het fonds liggen
 • Welke middelen zijn met een eigen fonds gemoeid?

  De hoeveelheid middelen die nodig is voor een effectief (financieel) erfgoedbeleid hangt af van een aantal zaken: 

  • de hoeveelheid monumenten die aanwezig is in uw gemeente/ provincie of regio;
  • de restauratie-/duurzaamheids-/herbestemmingsbebhoefte (wat is de staat van onderhoud bij de panden? Dit zegt iets over de hoeveelheid middelen die nodig zijn en ook over de hoogte van de lening);
  • de bereidheid van eigenaren om een lening aan te gaan.
 • Welke rol heeft de gemeente?

  De gemeente heeft en houdt een belangrijke rol: 

  • in het geven van voorlichting aan eigenaren; 
  • het vaststellen van subsidiabele kosten waarop de lening wordt gebaseerd; 
  • het gereedmelden van de werkzaamheden. 
 • Wat zijn de kosten van een eigen fonds?

  • Er zijn geen opstartkosten.
  • Kosten beheer van het fonds: ter dekking van de kosten voor het aanbieden en beheren van een revolverend fonds brengt het Restauratiefonds een beheervergoeding in rekening van 0,5% per jaar over het uitstaand saldo verstrekte leningen. 
  • Rentevergoeding rekening courant: uitgangspunt is dat rekening courant niet ‘negatief’ komt te staan. Mocht dit wel het geval zijn, dan brengen we Debetrente in rekening. Over het positieve saldo vergoeden we een creditrente. 
 • Hoe vraagt een eigenaar een lening aan?

  De eigenaar doet eerst een aanvraag bij de gemeente. Deze stelt op basis van het restauratieplan de subsidiabele kosten of de voor restauratie noodzakelijke kosten vast. Daarna vraagt de eigenaar bij het Restauratiefonds zijn financiering digitaal aan. Hiertoe vult hij een aanvraagformulier in dat bestaat uit 6 stappen. Het formulier kan tussentijds worden opgeslagen, de gegevens blijven bewaard. Benodigde documenten kunnen gelijk bij de aanvraag worden toegevoegd. Na inzending van een aanvraag levert het Restauratiefonds een offerte, gebaseerd op de specifieke situatie van de eigenaar en zijn monument.