Cultuurfondsen: draag bij aan publiek private samenwerking in uw regio

Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds zet het Restauratiefonds sinds 2002 publiek en privaat geld in om (in 9 provincies) eigenaren van gemeentelijke en provinciale monumenten te helpen met het behouden van hun monument. Een bijdrage in dit zogenaamde Cultuurfonds voor Monumenten is eenvoudig. 

De Cultuurfondsen voor Monumenten zijn een succes. Zozeer dat een aantal provincies met zo’n eigen Cultuurfonds recent geld heeft bijgestort. Waarom zijn de leningen zo populair? Wat hebben ze opgeleverd? En, kunnen de fondsen met het oog op de toekomst misschien nog meer betekenen? 

  • Cultuurfonds-hypotheek

    • Restaureren
    • Herbestemmen

    Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke of provinciale monumenten of andere door

Bel ons

Ina RoeterdinkFleur CoolsMaak een afspraak met een van onze relatiemanagers voor advies en maatwerk

088 253 90 70