Maatschappelijke meerwaarde van erfgoed

Als bestuurder of ambtenaar staat u steeds vaker voor de vraag hoe inwoners, toeristen, bedrijven en investeerders te kunnen aantrekken. Een duidelijke identiteit van een plaats of regio biedt inwoners en bedrijven de mogelijkheid om zich te onderscheiden. Erfgoed is er al en draagt bij uitstek bij aan identiteit. U kunt een belangrijke rol spelen bij het zichtbaar maken van deze rijkdom door te investeren in monumenten. Hierdoor kunt u de maatschappelijke meerwaarde van erfgoed benutten!

Erfgoed is een vorm van maatschappelijk kapitaal dat, mits goed bewaard en benut, meerwaarde creëert voor uw regio. Restaureren blijft een grote opgave. Leegstaande panden vragen om een herbestemming. Verduurzaming is belangrijk voor gebruik en daarmee instandhouding.

Samen monumenten in stand houden

Het Restauratiefonds investeert (indirect) in de ruimtelijke kwaliteit van gebieden door (laagrentende) financieringen te verstrekken aan eigenaren, ontwikkelaars en beheerders van monumentaal vastgoed. Daartoe worden revolverende fondsen opgezet en gemanaged voor overheden en andere marktpartijen (o.a. private fondsen). Ook worden subsidies uitbetaald voor overheden. Daarnaast wordt kennis gedeeld om het proces van restaureren, verduurzamen of herbestemmen te versnellen

Monumenten: het Restauratiefonds helpt!

We vertellen u graag over het belang van monumenten, over onderhoud en herbestemmen, en het succes van dertig jaar revolverend financieren! Het Restauratiefonds helpt, u ook?

Wilt u een eigen fonds starten?

Wilt u als gemeente of provincie een duurzame oplossing voor de financiële kant van uw erfgoedbeleid?