Monumenten zijn vaak de ‘smaakmakers’ in de gebouwde omgeving, waarvan het behoud verzekerd wordt door de monumentale status. Diezelfde status zorgt voor de mogelijkheid van financiële ondersteuning bij het in stand houden van een monument, in de vorm van een (laagrentende) lening.

Snel duidelijkheid

Om een eigenaar snel te kunnen adviseren heeft het Restauratiefonds een tool ontwikkeld, waar u op basis van postcode, huisnummer en werkzaamheden binnen 1 minuut kunt zien welke financieringsmogelijkheden passend zijn. Als financieel adviseur kunt u met uw vragen rechtstreeks via mail en telefoon terecht bij onze specialisten.

 

Welke producten biedt het Restauratiefonds?

Door een aantal vragen te beantwoorden kunt u eenvoudig zien welke financieringsmogelijkheden het beste bij uw klant passen.

 • Wat is de postcode en huisnummer van het monument?
 • Wat betekent particulier?

  Particulier of zakelijk

  Particulier: Het monument is de eigen woning van uw klant.
  Zakelijk: Uw klant vraagt financiering aan als rechtspersoon, dat kan bijvoorbeeld een bedrijf of een stichting zijn.

 • Wat betekent restauratie

  Restauratie

  Uw klant onderhoudt het monument, om de monumentale waarden van het pand te behouden.

 • Wat betekent herbestemmen

  Herbestemmen

  Uw klant geeft een nieuwe functie aan het pand (bv. horeca- of zorgfunctie).

 • Wat betekent verduurzamen

  Verduurzamen

  Uw klant past energiebesparende maatregelen toe aan het pand.

Contact

Als financieel adviseur kunt u terecht bij de intermediairsdesk van het Restauratiefonds. Onze specialisten helpen u graag. 

Intermediarsdesk

088 253 91 30

Wat kan het Restauratiefonds financieren?

Restauratie en onderhoud vormen altijd de basis van een Restauratiefonds financiering. Daarnaast kunnen in combinatie met restauratie en onderhoud ook andere zaken gefinancierd worden zoals de aankoop van het pand, verbetering, verduurzaming en herbestemming.

Voor alle producten geldt:

 • Restauratie is voorwaarde voor financiering
 • De grondslag van de laagrentende lening wordt vastgesteld door een aangewezen bouwkundig bureau (bij rijksmonumenten) of door de gemeente (bij overige monumenten)
 • In alle gevallen is een verleende omgevingsvergunning voor de werkzaamheden voorwaardelijk voor de financiering, tenzij gemeente verklaart dat geen vergunning noodzakelijk is.
 • Uitbetaling vindt plaats vanuit een bouwrekening op basis van declaraties.

Belangrijkste productkenmerken van de meest voorkomende leningsvormen voor monumenten

De laagrentende Restauratiefonds-hypotheek

 • Voor restauratie of onderhoud aan een rijksmonument
 • U leent tegen een lage rente: 3% onder de marktrente (met een minimum van 1,0% voor eigenaar-bewoners)
 • 10 of 20 jaar rentevast
  (na afloop zelfde formule, 3% onder de marktrente)
 • Onbeperkt aflossen zonder verschuldigde vergoeding
Meer over de Restauratiefonds-hypotheek

De laagrentende Cultuurfonds-hypotheek

 • Voor restauratie of onderhoud aan een gemeentelijk of provinciaal monument
 • U leent tegen een lage rente: 4,5% onder de marktrente (met een minimum van 1,5%)
 • 30 jaar rentevast
 • Onbeperkt aflossen zonder verschuldigde vergoeding
Meer over de Cultuurfonds-hypotheek

De Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij, lineair of annuïtair)

 • Voor restauratie, onderhoud, verduurzaming, verbetering en aankoop van een pand met monumentale / beschermde status.
 • Transparant rentetarief 
 • Rentetarief gelijk bij 100% marktwaarde
 • 20% per jaar aflosbaar zonder verschuldigde vergoeding

Deze laatste vorm is een marktconforme lening op de restauratielening, die het mogelijk maakt om de klant een complete financiering aan te bieden wanneer het ook aankoop of verbetering van het monument betreft. 

Meer over de Monumenten-hypotheek

Regionale financieringen

Naast de genoemde leningen zijn er nog vele (vaak regionale) regelingen. Het loont daarom altijd de moeite om te controleren van welke financieringsmogelijkheden een (potentiële) monumenteigenaar gebruik kan maken.

Bekijk alle regionale financieringen

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?