Cultuurfondsen: draag bij aan publiek private samenwerking in uw regio

Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds zet het Restauratiefonds sinds 2002 publiek en privaat geld in om (in 9 provincies) eigenaren van gemeentelijke en provinciale monumenten te helpen met het behouden van hun monument. Een bijdrage in dit zogenaamde Cultuurfonds voor Monumenten is eenvoudig. 

Bekijk hier de productpagina van de Cultuurfonds-hypotheek 

Belangrijke rol gemeente bij de Cultuurfonds-hypotheek

De Cultuurfondsen dragen bij aan uw gemeentelijk monumentenbeleid. U bent een belangrijke partner in deze samenwerking. Daarnaast heeft u bij de verstrekking van een Cultuurfonds-hypotheek een belangrijke rol, namelijk:

  • u geeft een omgevingsvergunning af;
  • u bepaalt bovendien welk deel van de kosten voor constructief herstel en behoud van de monumentale waarden zijn. Hiermee wordt de hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek bepaald. U geeft dit als gemeente aan op een speciaal formulier, dat u hieronder kunt downloaden.  Download de Verklaring Gemeente Cultuurfondshypotheek

Werkt u in de provincie Overijssel, Friesland of Groningen?  

Als u de kosten van herbestemming en/of duurzaamheid vaststelt, toetst u ook op aanvullende kwaliteitscriteria.

Hier vindt u een toelichting

De Cultuurfondsen voor Monumenten zijn een succes. Zozeer dat een aantal provincies met zo’n eigen Cultuurfonds recent geld heeft bijgestort. Waarom zijn de leningen zo populair? Wat hebben ze opgeleverd? En, kunnen de fondsen met het oog op de toekomst misschien nog meer betekenen? Lees het in het verhaal hieronder. 

Bel ons

Ina RoeterdinkFleur CoolsMaak een afspraak met een van onze relatiemanagers voor advies en maatwerk

088 253 90 70