Aanvragen hypotheek voor de restauratie

Naast de omgevingsvergunning en de vaststelling van de subsidiabele kosten hebben wij nog meer documenten nodig voor uw aanvraag, als u de aankoop niet bij het Restauratiefonds heeft gefinancierd. Als u de aankoop bij ons gefinancierd heeft, mailt u de twee documenten naar info@restauratiefonds.nl. Uw aanvraag wordt dan naar aanleiding van uw e-mail in behandeling genomen.

Heeft u de aankoop niet bij ons gefinancierd leest u dan de onderstaande informatie goed door.

U kunt al enkele weken van te voren beginnen met het verzamelen van de stukken. Een aantal documenten moet u wellicht nog aanvragen, denk hierbij aan de WOZ beschikking van de gemeente of een werkgeversverklaring. Al met al is het een hele klus om alles te verzamelen en te scannen.

 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Waarom hebben wij zoveel gegevens van u nodig?

Het Restauratiefonds houdt zich aan de wetgeving waarin wordt aangegeven hoe wij financieringsaanvragen moeten beoordelen. De beoordeling is er om te voorkomen dat u een lening krijgt die u eigenlijk niet kunt betalen. En dat de kans dat uw pand bij noodzakelijke verkoop niet te weinig oplevert om uw schuld te kunnen aflossen. Om de beoordeling goed te kunnen doen hebben wij daarom veel gegevens van u nodig.

Voor het beoordelen van uw financieringsaanvraag dient u enkele documenten mee te sturen net als bij een reguliere bank. Daarnaast zijn de omgevingsvergunning (of een bevestiging van uw gemeente dat deze niet nodig is) en een uitspraak van de gemeente nodig inzake de hoogte van de subsidiabele kosten.

Hoe gaat het aanvragen van een financiering voor uw restauratie in zijn werk?

U bent in het bezit van:

  • u heeft de aanvraag digitaal ingevuld. In de aanvraag zit een onderdeel 'de kennis- en ervaringstoets'. Door deze toets kunnen wij aangeven of het inwinnen van financieel advies voor u een goed idee is;
  • alle bijbehorende documenten, deze kunt u uploaden in de aanvraagmodule. Wilt u documenten per post versturen dan kan dit naar:
    Nationaal Restauratiefonds
    t.a.v afdeling Financieringen & Subsidies
    Postbus 2207
    3800 CE Amersfoort

Als het dossier compleet is, wordt u aanvraag in behandeling genomen. Komt de toetsing positief uit dan krijgt u binnen een aantal weken een offerte. Wij streven om uw aanvraag binnen vier weken te beoordelen. Na ondertekening hoeft u alleen nog naar de notaris (indien u de aankoop niet via het Restauratiefonds heeft gedaan) en dan komt het geld beschikbaar via een bouwrekening.

Vraag toestemming aan uw bank voor het vestigen van een tweede hypotheek

Als u al een hypotheek heeft bij een andere bank, vergeet u dan niet deze bank om toestemming te vragen. In de meeste hypotheekaktes staat dat de bank toestemming moet geven aan u om een andere hypotheek te laten vestigen. Dit geldt vaak ook als het een hypotheek is, die achter de huidige hypotheek wordt gevestigd.

 

Download

Bevestigingsbrief aanvraag

Bereken uw maximale hypotheek

Met de snelle berekening krijgt u een globale indicatie van wat u maximaal kunt lenen.

Telt u de volgende inkomensbestandsdelen bij elkaar op: 12 keer uw maandsalaris of pensioen, uw vakantiegeld en uw eventuele vaste 13de maand.